14443.htm

CÍMSZÓ: Senodor

SZÓCIKK: Senodor (h.) kifejezés a mi-sebérachban (1. o.) fordul elő, annyit jelent: felajánl. Ezen szó után hirdetik meg a Tórafelolvasás pihenői alatt a jótékonycélra felajánlott összeget. Ezért nevezik a templomi adományozást snóderolásnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4443. címszó a lexikon => 784. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14443.htm

CÍMSZÓ: Senodor

SZÓCIKK: Senodor h. kifejezés a mi-sebérachban 1. o. fordul elő, annyit jelent: felajánl. Ezen szó után hirdetik meg a Tórafelolvasás pihenői alatt a jótékonycélra felajánlott összeget. Ezért nevezik a templomi adományozást snóderolásnak.

14443.ht

CÍMSZÓ Senodo

SZÓCIKK Senodo h kifejezé mi-sebérachba 1 o fordu elő annyi jelent felajánl Eze sz utá hirdeti me Tórafelolvasá pihenő alat jótékonycélr felajánlot összeget Ezér nevezi templom adományozás snóderolásnak

14443.h

CÍMSZ Senod

SZÓCIK Senod kifejez mi-sebérachb ford el anny jelen felaján Ez s ut hirdet m Tórafelolvas pihen ala jótékonycél felajánlo összege Ezé nevez templo adományozá snóderolásna

14443.

CÍMS Seno

SZÓCI Seno kifeje mi-sebérach for e ann jele felajá E u hirde Tórafelolva pihe al jótékonycé felajánl összeg Ez neve templ adományoz snóderolásn

14443

CÍM Sen

SZÓC Sen kifej mi-sebérac fo an jel felaj hird Tórafelolv pih a jótékonyc felaján össze E nev temp adományo snóderolás

1444

CÍ Se

SZÓ Se kife mi-sebéra f a je fela hir Tórafelol pi jótékony felajá össz ne tem adomány snóderolá