14444.htm

CÍMSZÓ: Sepsiszentgyörgy

SZÓCIKK: Sepsiszentgyörgy (Sf. Georghe, R.) rend. tan. város, Háromszék vm. 8665 lak. A S.-i hitközség a mult század 40-es éveiben alakult. 1867-ben a Háromszék vár megyei Izraelita Hitközség nevet kapta az akkori kormánytól s abban az időben az egyedüli vármegyei hitközség volt Magyarországon. 1895-ig csak imaháza volt a hitközségnek. Akkor épült fel a most is meglevő templom. A templomépítés néhai Kupferstich József érdeme, aki 50 évig volt a hitközség elnöke. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 4 esett el. A hitközség mai vezetősége: Montag Imre elnök és Rosenberg Imre alelnök


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4444. címszó a lexikon => 785. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14444.htm

CÍMSZÓ: Sepsiszentgyörgy

SZÓCIKK: Sepsiszentgyörgy Sf. Georghe, R. rend. tan. város, Háromszék vm. 8665 lak. A S.-i hitközség a mult század 40-es éveiben alakult. 1867-ben a Háromszék vár megyei Izraelita Hitközség nevet kapta az akkori kormánytól s abban az időben az egyedüli vármegyei hitközség volt Magyarországon. 1895-ig csak imaháza volt a hitközségnek. Akkor épült fel a most is meglevő templom. A templomépítés néhai Kupferstich József érdeme, aki 50 évig volt a hitközség elnöke. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 4 esett el. A hitközség mai vezetősége: Montag Imre elnök és Rosenberg Imre alelnök

14444.ht

CÍMSZÓ Sepsiszentgyörg

SZÓCIKK Sepsiszentgyörg Sf Georghe R rend tan város Háromszé vm 866 lak S.- hitközsé mul száza 40-e éveibe alakult 1867-be Háromszé vá megye Izraelit Hitközsé neve kapt a akkor kormánytó abba a időbe a egyedül vármegye hitközsé vol Magyarországon 1895-i csa imaház vol hitközségnek Akko épül fe mos i meglev templom templomépíté néha Kupferstic Józse érdeme ak 5 évi vol hitközsé elnöke hitközségne világháborúba rész vet tagja közü eset el hitközsé ma vezetősége Monta Imr elnö é Rosenber Imr alelnö

14444.h

CÍMSZ Sepsiszentgyör

SZÓCIK Sepsiszentgyör S Georgh ren ta váro Háromsz v 86 la S. hitközs mu száz 40- éveib alakul 1867-b Háromsz v megy Izraeli Hitközs nev kap akko kormányt abb időb egyedü vármegy hitközs vo Magyarországo 1895- cs imahá vo hitközségne Akk épü f mo megle templo templomépít néh Kupfersti Józs érdem a év vo hitközs elnök hitközségn világháborúb rés ve tagj köz ese e hitközs m vezetőség Mont Im eln Rosenbe Im aleln

14444.

CÍMS Sepsiszentgyö

SZÓCI Sepsiszentgyö Georg re t vár Hároms 8 l S hitköz m szá 40 évei alaku 1867- Hároms meg Izrael Hitköz ne ka akk kormány ab idő egyed vármeg hitköz v Magyarország 1895 c imah v hitközségn Ak ép m megl templ templomépí né Kupferst Józ érde é v hitköz elnö hitközség világháború ré v tag kö es hitköz vezetősé Mon I el Rosenb I alel

14444

CÍM Sepsiszentgy

SZÓC Sepsiszentgy Geor r vá Három hitkö sz 4 éve alak 1867 Három me Izrae Hitkö n k ak kormán a id egye várme hitkö Magyarorszá 189 ima hitközség A é meg temp templomép n Kupfers Jó érd hitkö eln hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Mo e Rosen ale

1444

CÍ Sepsiszentg

SZÓ Sepsiszentg Geo v Háro hitk s év ala 186 Háro m Izra Hitk a kormá i egy várm hitk Magyarorsz 18 im hitközsé me tem templomé Kupfer J ér hitk el hitközs világhábo t hitk vezető M Rose al