14445.htm

CÍMSZÓ: Septima Mária

SZÓCIKK: Septima Mária. Ennek a latin névnek hordozója zsidó volt és fiatalon, még leánykorában halt meg a pannoniai Aquincumban. Az itt történt ásatások tárták fel sírkövét, amely a magyarországi ősi zsidóságnak egyik legbecsesebb kőemléke. A legújabb történelmi felfogás azonban kétségbe vonja S. zsidó származását


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4445. címszó a lexikon => 785. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14445.htm

CÍMSZÓ: Septima Mária

SZÓCIKK: Septima Mária. Ennek a latin névnek hordozója zsidó volt és fiatalon, még leánykorában halt meg a pannoniai Aquincumban. Az itt történt ásatások tárták fel sírkövét, amely a magyarországi ősi zsidóságnak egyik legbecsesebb kőemléke. A legújabb történelmi felfogás azonban kétségbe vonja S. zsidó származását

14445.ht

CÍMSZÓ Septim Mári

SZÓCIKK Septim Mária Enne lati névne hordozój zsid vol é fiatalon mé leánykorába hal me pannonia Aquincumban A it történ ásatáso tártá fe sírkövét amel magyarország ős zsidóságna egyi legbecseseb kőemléke legújab történelm felfogá azonba kétségb vonj S zsid származásá

14445.h

CÍMSZ Septi Már

SZÓCIK Septi Mári Enn lat névn hordozó zsi vo fiatalo m leánykoráb ha m pannoni Aquincumba i törté ásatás tárt f sírkövé ame magyarorszá ő zsidóságn egy legbecsese kőemlék legúja történel felfog azonb kétség von zsi származás

14445.

CÍMS Sept Má

SZÓCI Sept Már En la név hordoz zs v fiatal leánykorá h pannon Aquincumb tört ásatá tár sírköv am magyarorsz zsidóság eg legbecses kőemlé legúj történe felfo azon kétsé vo zs származá

14445

CÍM Sep M

SZÓC Sep Má E l né hordo z fiata leánykor panno Aquincum tör ásat tá sírkö a magyarors zsidósá e legbecse kőeml legú történ felf azo kéts v z származ

1444

CÍ Se

SZÓ Se M n hord fiat leányko pann Aquincu tö ása t sírk magyaror zsidós legbecs kőem leg törté fel az két szárma