14447.htm

CÍMSZÓ: Serédi

SZEMÉLYNÉV: Serédi Jenő

SZÓCIKK: Serédi Jenő, orvos, iró, szül. Miskolcon 1863 dec. 13. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után Miskolcon lett orvos. Itt két ízben is volt lapszerkesztő. Novellái helyi és fővárosi lapokban jelentek meg. Romlás, A hír, A fiú c színművei a vidéki színházaknak egy időben állandó műsordarabjai voltak


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4447. címszó a lexikon => 785. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14447.htm

CÍMSZÓ: Serédi

SZEMÉLYNÉV: Serédi Jenő

SZÓCIKK: Serédi Jenő, orvos, iró, szül. Miskolcon 1863 dec. 13. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után Miskolcon lett orvos. Itt két ízben is volt lapszerkesztő. Novellái helyi és fővárosi lapokban jelentek meg. Romlás, A hír, A fiú c színművei a vidéki színházaknak egy időben állandó műsordarabjai voltak

14447.ht

CÍMSZÓ Seréd

SZEMÉLYNÉV Seréd Jen

SZÓCIKK Seréd Jenő orvos iró szül Miskolco 186 dec 13 Egyetem tanulmányaina elvégzés utá Miskolco let orvos It ké ízbe i vol lapszerkesztő Novellá hely é főváros lapokba jelente meg Romlás hír fi színműve vidék színházakna eg időbe álland műsordarabja volta

14447.h

CÍMSZ Seré

SZEMÉLYNÉ Seré Je

SZÓCIK Seré Jen orvo ir szü Miskolc 18 de 1 Egyete tanulmányain elvégzé ut Miskolc le orvo I k ízb vo lapszerkeszt Novell hel főváro lapokb jelent me Romlá hí f színműv vidé színházakn e időb állan műsordarabj volt

14447.

CÍMS Ser

SZEMÉLYN Ser J

SZÓCI Ser Je orv i sz Miskol 1 d Egyet tanulmányai elvégz u Miskol l orv íz v lapszerkesz Novel he fővár lapok jelen m Roml h színmű vid színházak idő álla műsordarab vol

14447

CÍM Se

SZEMÉLY Se

SZÓC Se J or s Misko Egye tanulmánya elvég Misko or í lapszerkes Nove h fővá lapo jele Rom színm vi színháza id áll műsordara vo

1444

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S o Misk Egy tanulmány elvé Misk o lapszerke Nov főv lap jel Ro szín v színház i ál műsordar v