14451.htm

CÍMSZÓ: Sevát

SZÓCIKK: Sevát, a zsinagógai év tizenegyedik hónapja. Mindig harminc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerintcsak hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiakusban veder a jele. (L. Chamisó oszor bisvát [Sevát 15.]). Sabbasz sekólimot (1. o.) vagy e hónap utolsó szombatján tartják, közönséges évben, vagy ha ez adar újholdjának első napjával esik össze, akkor azon a napon. (E nap tulajdonképpen szintén S.- hoz tartozik, annak 30-ik napja.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4451. címszó a lexikon => 785. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14451.htm

CÍMSZÓ: Sevát

SZÓCIKK: Sevát, a zsinagógai év tizenegyedik hónapja. Mindig harminc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerintcsak hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiakusban veder a jele. L. Chamisó oszor bisvát [Sevát 15.] . Sabbasz sekólimot 1. o. vagy e hónap utolsó szombatján tartják, közönséges évben, vagy ha ez adar újholdjának első napjával esik össze, akkor azon a napon. E nap tulajdonképpen szintén S.- hoz tartozik, annak 30-ik napja.

14451.ht

CÍMSZÓ Sevá

SZÓCIKK Sevát zsinagóga é tizenegyedi hónapja Mindi harmin napbó áll Újholdj naptár berendezkedé szerintcsa hétfőre keddre szerdára csütörtökr é szombatr eshetik zodiakusba vede jele L Chamis oszo bisvá [Sevá 15. Sabbas sekólimo 1 o vag hóna utols szombatjá tartják közönsége évben vag h e ada újholdjána els napjáva esi össze akko azo napon na tulajdonképpe szinté S. ho tartozik anna 30-i napja

14451.h

CÍMSZ Sev

SZÓCIK Sevá zsinagóg tizenegyed hónapj Mind harmi napb ál Újhold naptá berendezked szerintcs hétfőr keddr szerdár csütörtök szombat esheti zodiakusb ved jel Chami osz bisv [Sev 15 Sabba sekólim va hón utol szombatj tartjá közönség évbe va ad újholdján el napjáv es össz akk az napo n tulajdonképp szint S h tartozi ann 30- napj

14451.

CÍMS Se

SZÓCI Sev zsinagó tizenegye hónap Min harm nap á Újhol napt berendezke szerintc hétfő kedd szerdá csütörtö szomba eshet zodiakus ve je Cham os bis [Se 1 Sabb sekóli v hó uto szombat tartj közönsé évb v a újholdjá e napjá e öss ak a nap tulajdonkép szin tartoz an 30 nap

14451

CÍM S

SZÓC Se zsinag tizenegy hóna Mi har na Újho nap berendezk szerint hétf ked szerd csütört szomb eshe zodiaku v j Cha o bi [S Sab sekól h ut szomba tart közöns év újholdj napj ös a na tulajdonké szi tarto a 3 na

1445SZÓ S zsina tizeneg hón M ha n Újh na berendez szerin hét ke szer csütör szom esh zodiak Ch b [ Sa sekó u szomb tar közön é újhold nap ö n tulajdonk sz tart n