14459.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Bernát

SZÓCIKK: Sík, 1. Bernát, rabbi, szül. Brezován 1874 máj. 31. 1893-1903-ig volt a budapesti Rabbi­képző növendéke. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1903 óta károlyvárosi főrabbi. Főműve: Commentárius Maimonidi in Mischnam ad tractatum. Taanith (Budapest 1902).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4459. címszó a lexikon => 786. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14459.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Bernát

SZÓCIKK: Sík, 1. Bernát, rabbi, szül. Brezován 1874 máj. 31. 1893-1903-ig volt a budapesti Rabbi­képző növendéke. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1903 óta károlyvárosi főrabbi. Főműve: Commentárius Maimonidi in Mischnam ad tractatum. Taanith Budapest 1902 .

14459.ht

CÍMSZÓ Sí

SZEMÉLYNÉV Sí Berná

SZÓCIKK Sík 1 Bernát rabbi szül Brezová 187 máj 31 1893-1903-i vol budapest Rabbi­képz növendéke 1912-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1904 pedi rabbivá 190 ót károlyváros főrabbi Főműve Commentáriu Maimonid i Mischna a tractatum Taanit Budapes 190

14459.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Bern

SZÓCIK Sí Berná rabb szü Brezov 18 má 3 1893-1903- vo budapes Rabbi­kép növendék 1912-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 19 ó károlyváro főrabb Főműv Commentári Maimoni Mischn tractatu Taani Budape 19

14459.

CÍMS

SZEMÉLYN Ber

SZÓCI S Bern rab sz Brezo 1 m 1893-1903 v budape Rabbi­ké növendé 1912- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 károlyvár főrab Főmű Commentár Maimon Misch tractat Taan Budap 1

14459

CÍM

SZEMÉLY Be

SZÓC Ber ra s Brez 1893-190 budap Rabbi­k növend 1912 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb károlyvá főra Főm Commentá Maimo Misc tracta Taa Buda

1445SZEMÉL B

SZÓ Be r Bre 1893-19 buda Rabbi­ növen 191 av bölcsészdok Budape rab károlyv főr Fő Comment Maim Mis tract Ta Bud