14460.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Mózes

SZÓCIKK: "Sík Mózes, rabbi, a Mhrarn Sik híres döntvénytár szerzője, szül. Brezován, megh. Huszton 1879. Leszármazottja a Tőszefosz Jomtov szerzőjének és egyik kedvenc tanítványa Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak. 1837-ben Pozsony-Szentgyörgyön választották meg rabbinak, 1861. pedig elfogadta a huszti hitközség meghívását s itt működött élete végéig, mint egy nagyhírű jesiva fenntartója. Már 1846. kiadta glosszáit a Micvo Hasém c. műhöz. Jóllehet a konzervatív irány egyik főtámassza volt, a chásszideizmus- nak gátat vetett. Halála után adták ki világszerte ismert responeumait a Mhram Sik c. alatt négy kötetben (I., II. Munkács 1880-81; III., IV. Lemberg 1884)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4460. címszó a lexikon => 787. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14460.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Mózes

SZÓCIKK: Sík Mózes, rabbi, a Mhrarn Sik híres döntvénytár szerzője, szül. Brezován, megh. Huszton 1879. Leszármazottja a Tőszefosz Jomtov szerzőjének és egyik kedvenc tanítványa Szófer Mózes pozsonyi főrabbinak. 1837-ben Pozsony-Szentgyörgyön választották meg rabbinak, 1861. pedig elfogadta a huszti hitközség meghívását s itt működött élete végéig, mint egy nagyhírű jesiva fenntartója. Már 1846. kiadta glosszáit a Micvo Hasém c. műhöz. Jóllehet a konzervatív irány egyik főtámassza volt, a chásszideizmus- nak gátat vetett. Halála után adták ki világszerte ismert responeumait a Mhram Sik c. alatt négy kötetben I., II. Munkács 1880-81; III., IV. Lemberg 1884 .

14460.ht

CÍMSZÓ Sí

SZEMÉLYNÉV Sí Móze

SZÓCIKK Sí Mózes rabbi Mhrar Si híre döntvénytá szerzője szül Brezován megh Huszto 1879 Leszármazottj Tőszefos Jomto szerzőjéne é egyi kedven tanítvány Szófe Móze pozsony főrabbinak 1837-be Pozsony-Szentgyörgyö választottá me rabbinak 1861 pedi elfogadt huszt hitközsé meghívásá it működöt élet végéig min eg nagyhír jesiv fenntartója Má 1846 kiadt glosszái Micv Hasé c műhöz Jóllehe konzervatí irán egyi főtámassz volt chásszideizmus na gáta vetett Halál utá adtá k világszert ismer responeumai Mhra Si c alat nég kötetbe I. II Munkác 1880-81 III. IV Lember 188

14460.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Móz

SZÓCIK S Móze rabb Mhra S hír döntvényt szerzőj szü Brezová meg Huszt 187 Leszármazott Tőszefo Jomt szerzőjén egy kedve tanítván Szóf Móz pozson főrabbina 1837-b Pozsony-Szentgyörgy választott m rabbina 186 ped elfogad husz hitközs meghívás i működö éle végéi mi e nagyhí jesi fenntartój M 184 kiad glosszá Mic Has műhö Jólleh konzervat irá egy főtámass vol chásszideizmu n gát vetet Halá ut adt világszer isme responeuma Mhr S ala né kötetb I I Munká 1880-8 III I Lembe 18

14460.

CÍMS

SZEMÉLYN Mó

SZÓCI Móz rab Mhr hí döntvény szerző sz Brezov me Husz 18 Leszármazot Tőszef Jom szerzőjé eg kedv tanítvá Szó Mó pozso főrabbin 1837- Pozsony-Szentgyörg választot rabbin 18 pe elfoga hus hitköz meghívá működ él végé m nagyh jes fenntartó 18 kia glossz Mi Ha műh Jólle konzerva ir eg főtámas vo chásszideizm gá vete Hal u ad világsze ism responeum Mh al n kötet Munk 1880- II Lemb 1

14460

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mó ra Mh h döntvén szerz s Brezo m Hus 1 Leszármazo Tősze Jo szerzőj e ked tanítv Sz M pozs főrabbi 1837 Pozsony-Szentgyör választo rabbi 1 p elfog hu hitkö meghív műkö é vég nagy je fenntart 1 ki gloss M H mű Jóll konzerv i e főtáma v chásszideiz g vet Ha a világsz is responeu M a köte Mun 1880 I Lem

1446SZEMÉL

SZÓ M r M döntvé szer Brez Hu Leszármaz Tősz J szerző ke tanít S poz főrabb 183 Pozsony-Szentgyö választ rabb elfo h hitk meghí műk vé nag j fenntar k glos m Jól konzer főtám chásszidei ve H világs i respone köt Mu 188 Le