14466.htm

CÍMSZÓ: Silberstein

SZEMÉLYNÉV: Silberstein August

SZÓCIKK: "Silberstein, 1. August*, német író, szül. Óbudán 1827 júl. 1., megh. Bécsben 1900 márc. 7. Az 1848. forradalomban az akadémiai légió jegyzője volt s emiatt Bécsből menekülnie kellett. 1854. visszatért, de a haditörvényszék öt évre elitélte s ebből kettőt kitöltött. Költeményeket, regényeket és novellákat írt. A hetvenes években nagyon népszerű volt. Művei: Lieder aus dem deutschen Wald; Dorfschwalben aus Oesterreich; Dorfschwalben; Fischer Flug; Deutsche Hochlandsgeschichten; Neue Hoch-landsgeschichten; Landlaufige Geschichten ; Dorfmusik; Die vom Dorf."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4466. címszó a lexikon => 788. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14466.htm

CÍMSZÓ: Silberstein

SZEMÉLYNÉV: Silberstein August

SZÓCIKK: Silberstein, 1. August*, német író, szül. Óbudán 1827 júl. 1., megh. Bécsben 1900 márc. 7. Az 1848. forradalomban az akadémiai légió jegyzője volt s emiatt Bécsből menekülnie kellett. 1854. visszatért, de a haditörvényszék öt évre elitélte s ebből kettőt kitöltött. Költeményeket, regényeket és novellákat írt. A hetvenes években nagyon népszerű volt. Művei: Lieder aus dem deutschen Wald; Dorfschwalben aus Oesterreich; Dorfschwalben; Fischer Flug; Deutsche Hochlandsgeschichten; Neue Hoch-landsgeschichten; Landlaufige Geschichten ; Dorfmusik; Die vom Dorf.

14466.ht

CÍMSZÓ Silberstei

SZEMÉLYNÉV Silberstei Augus

SZÓCIKK Silberstein 1 August* néme író szül Óbudá 182 júl 1. megh Bécsbe 190 márc 7 A 1848 forradalomba a akadémia légi jegyzőj vol emiat Bécsbő menekülni kellett 1854 visszatért d haditörvényszé ö évr elitélt ebbő kettő kitöltött Költeményeket regényeke é novelláka írt hetvene évekbe nagyo népszer volt Művei Liede au de deutsche Wald Dorfschwalbe au Oesterreich Dorfschwalben Fische Flug Deutsch Hochlandsgeschichten Neu Hoch-landsgeschichten Landlaufig Geschichte Dorfmusik Di vo Dorf

14466.h

CÍMSZ Silberste

SZEMÉLYNÉ Silberste Augu

SZÓCIK Silberstei August ném ír szü Óbud 18 jú 1 meg Bécsb 19 már 184 forradalomb akadémi lég jegyző vo emia Bécsb meneküln kellet 185 visszatér haditörvénysz év elitél ebb kett kitöltöt Költeményeke regények novellák ír hetven évekb nagy népsze vol Műve Lied a d deutsch Wal Dorfschwalb a Oesterreic Dorfschwalbe Fisch Flu Deutsc Hochlandsgeschichte Ne Hoch-landsgeschichte Landlaufi Geschicht Dorfmusi D v Dor

14466.

CÍMS Silberst

SZEMÉLYN Silberst Aug

SZÓCI Silberste Augus né í sz Óbu 1 j me Bécs 1 má 18 forradalom akadém lé jegyz v emi Bécs menekül kelle 18 visszaté haditörvénys é elité eb ket kitöltö Költemények regénye novellá í hetve évek nag népsz vo Műv Lie deutsc Wa Dorfschwal Oesterrei Dorfschwalb Fisc Fl Deuts Hochlandsgeschicht N Hoch-landsgeschicht Landlauf Geschich Dorfmus Do

14466

CÍM Silbers

SZEMÉLY Silbers Au

SZÓC Silberst Augu n s Ób m Béc m 1 forradalo akadé l jegy em Béc menekü kell 1 visszat haditörvény elit e ke kitölt Költeménye regény novell hetv éve na néps v Mű Li deuts W Dorfschwa Oesterre Dorfschwal Fis F Deut Hochlandsgeschich Hoch-landsgeschich Landlau Geschic Dorfmu D

1446

CÍ Silber

SZEMÉL Silber A

SZÓ Silbers Aug Ó Bé forradal akad jeg e Bé menek kel vissza haditörvén eli k kitöl Költemény regén novel het év n nép M L deut Dorfschw Oesterr Dorfschwa Fi Deu Hochlandsgeschic Hoch-landsgeschic Landla Geschi Dorfm