14468.htm

CÍMSZÓ: Silberstein

SZEMÉLYNÉV: Silberstein Jesája

SZÓCIKK: Silberstein Jesája, rabbi, S. Dávid fla, szül. Zentán 1856. 14 éves koráig Jeruzsálemben nevelkedett. Atyja jesiváján tanult. 1883-ban atyja halála után egyhangúlag őt választotta meg utódjául a váci órth. hitközség. Azóta csak a hitéletnek s a tudománynak el és behatóan foglalkozik a kabbalisztikus irodalommal is. Az országos orthodoxia irányításában vezető szerepe van. Eddig megjelent munkái: két halachikus glossza atyja könyvéhez, a Svilé Dávid-hoz csatolva. Maaszáj Lemelech c. munkájában Maimonidesz kódexének egyes fejezeteit kommentálja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4468. címszó a lexikon => 788. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14468.htm

CÍMSZÓ: Silberstein

SZEMÉLYNÉV: Silberstein Jesája

SZÓCIKK: Silberstein Jesája, rabbi, S. Dávid fla, szül. Zentán 1856. 14 éves koráig Jeruzsálemben nevelkedett. Atyja jesiváján tanult. 1883-ban atyja halála után egyhangúlag őt választotta meg utódjául a váci órth. hitközség. Azóta csak a hitéletnek s a tudománynak el és behatóan foglalkozik a kabbalisztikus irodalommal is. Az országos orthodoxia irányításában vezető szerepe van. Eddig megjelent munkái: két halachikus glossza atyja könyvéhez, a Svilé Dávid-hoz csatolva. Maaszáj Lemelech c. munkájában Maimonidesz kódexének egyes fejezeteit kommentálja.

14468.ht

CÍMSZÓ Silberstei

SZEMÉLYNÉV Silberstei Jesáj

SZÓCIKK Silberstei Jesája rabbi S Dávi fla szül Zentá 1856 1 éve korái Jeruzsálembe nevelkedett Atyj jesivájá tanult 1883-ba atyj halál utá egyhangúla ő választott me utódjáu vác órth hitközség Azót csa hitéletne tudományna e é behatóa foglalkozi kabbalisztiku irodalomma is A országo orthodoxi irányításába vezet szerep van Eddi megjelen munkái ké halachiku glossz atyj könyvéhez Svil Dávid-ho csatolva Maaszá Lemelec c munkájába Maimonides kódexéne egye fejezetei kommentálja

14468.h

CÍMSZ Silberste

SZEMÉLYNÉ Silberste Jesá

SZÓCIK Silberste Jesáj rabb Dáv fl szü Zent 185 év korá Jeruzsálemb nevelkedet Aty jesiváj tanul 1883-b aty halá ut egyhangúl választot m utódjá vá órt hitközsé Azó cs hitéletn tudományn beható foglalkoz kabbalisztik irodalomm i ország orthodox irányításáb veze szere va Edd megjele munká k halachik gloss aty könyvéhe Svi Dávid-h csatolv Maasz Lemele munkájáb Maimonide kódexén egy fejezete kommentálj

14468.

CÍMS Silberst

SZEMÉLYN Silberst Jes

SZÓCI Silberst Jesá rab Dá f sz Zen 18 é kor Jeruzsálem nevelkede At jesivá tanu 1883- at hal u egyhangú választo utódj v ór hitközs Az c hitélet tudomány behat foglalko kabbaliszti irodalom orszá orthodo irányításá vez szer v Ed megjel munk halachi glos at könyvéh Sv Dávid- csatol Maas Lemel munkájá Maimonid kódexé eg fejezet kommentál

14468

CÍM Silbers

SZEMÉLY Silbers Je

SZÓC Silbers Jes ra D s Ze 1 ko Jeruzsále nevelked A jesiv tan 1883 a ha egyhang választ utód ó hitköz A hitéle tudomán beha foglalk kabbaliszt irodalo orsz orthod irányítás ve sze E megje mun halach glo a könyvé S Dávid csato Maa Leme munkáj Maimoni kódex e fejeze kommentá

1446

CÍ Silber

SZEMÉL Silber J

SZÓ Silber Je r Z k Jeruzsál nevelke jesi ta 188 h egyhan válasz utó hitkö hitél tudomá beh foglal kabbalisz irodal ors ortho irányítá v sz megj mu halac gl könyv Dávi csat Ma Lem munká Maimon kóde fejez komment