14471.htm

CÍMSZÓ: Simai

SZEMÉLYNÉV: Simai Ödön

SZÓCIKK: "Simai Ödön, nyelvész, tanár, szül. 1879. A. budapesti egyetemen tanult és a főváros iskoláiban tanított, de 1919. állásától elmozdították. Főleg a nyelvújítás anyaggyűjtésével foglalkozott. Müvei: Márton József mint szótáríró (1902); Dugonics András mint nyelvújító (1904). Azonkívül tanulmányokat írt a Magyar Nyelv és a Magyar Nyelvőr c. folyóiratokba."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4471. címszó a lexikon => 788. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14471.htm

CÍMSZÓ: Simai

SZEMÉLYNÉV: Simai Ödön

SZÓCIKK: Simai Ödön, nyelvész, tanár, szül. 1879. A. budapesti egyetemen tanult és a főváros iskoláiban tanított, de 1919. állásától elmozdították. Főleg a nyelvújítás anyaggyűjtésével foglalkozott. Müvei: Márton József mint szótáríró 1902 ; Dugonics András mint nyelvújító 1904 . Azonkívül tanulmányokat írt a Magyar Nyelv és a Magyar Nyelvőr c. folyóiratokba.

14471.ht

CÍMSZÓ Sima

SZEMÉLYNÉV Sima Ödö

SZÓCIKK Sima Ödön nyelvész tanár szül 1879 A budapest egyeteme tanul é főváro iskoláiba tanított d 1919 állásátó elmozdították Főle nyelvújítá anyaggyűjtéséve foglalkozott Müvei Márto Józse min szótárír 190 Dugonic Andrá min nyelvújít 190 Azonkívü tanulmányoka ír Magya Nyel é Magya Nyelvő c folyóiratokba

14471.h

CÍMSZ Sim

SZEMÉLYNÉ Sim Öd

SZÓCIK Sim Ödö nyelvés taná szü 187 budapes egyetem tanu fővár iskoláib tanítot 191 állását elmozdítottá Fől nyelvújít anyaggyűjtésév foglalkozot Müve Márt Józs mi szótárí 19 Dugoni Andr mi nyelvújí 19 Azonkív tanulmányok í Magy Nye Magy Nyelv folyóiratokb

14471.

CÍMS Si

SZEMÉLYN Si Ö

SZÓCI Si Öd nyelvé tan sz 18 budape egyete tan fővá iskolái taníto 19 állásá elmozdított Fő nyelvújí anyaggyűjtésé foglalkozo Müv Már Józ m szótár 1 Dugon And m nyelvúj 1 Azonkí tanulmányo Mag Ny Mag Nyel folyóiratok

14471

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S Ö nyelv ta s 1 budap egyet ta főv iskolá tanít 1 állás elmozdítot F nyelvúj anyaggyűjtés foglalkoz Mü Má Jó szótá Dugo An nyelvú Azonk tanulmány Ma N Ma Nye folyóirato

1447SZEMÉL

SZÓ nyel t buda egye t fő iskol taní állá elmozdíto nyelvú anyaggyűjté foglalko M M J szót Dug A nyelv Azon tanulmán M M Ny folyóirat