14473.htm

CÍMSZÓ: Simeon ben Jochai

SZÓCIKK: "Simeon ben Jochai, hírneves tannaita a II. sz.-ból, a Zóhár állítólagos szerzője; Galileában szül. és Mérónban halt meg. R. Akiba tanítványa volt Bené Berakban 13 évig, de Jabnéban II. Gamaliel pátriárka vezetése alatt is tanult. Kortársa volt R. Meirnek (l. o.). Hosszabb ideig Szidonban működött s itt nagy tekintélyt szerzett. Életére vonatkozóan a Talmud számos adatot közöl, így azt is, hogy midőn R. Akibát Hadrián császár fogságba vetette, S. Rómában befolyásos atyja segítségével kieszközölte, hogy a börtönben rendszeresen látogathassa mesterét, akitől ott is tanult. Atyjával ellentétben a Hadrián alatti üldözések miatt Róma-ellenes volt s ezért Varus kormányzó halálra ítélte, mire S. fiával együtt egy barlangba menekült, ahol a hagyomány szerint 13 évig élt, Hadrián haláláig (Sabbat 33b: Peszikta 88b; Genes. R. 77. 6; Eccl. R. 10. 8: Eszter R. 1. 9). Ezalatt gyümölcsön és gyökereken élt. Kiszabadulása után Mérón völgyének közelében telepedett meg és tovább tanított. Más hagyomány szerint S. többedmagával Rómában is járt s a császárnál kieszközölte, hogy a zsidó vallás parancsolatai ellenes törvényeket visszavonták (Meila 17b). Számos szép monda fűződik nevéhez s a legtöbb Talmud-traktátus halachikus döntéseit is közli. Ezekből az tűnik ki, hogy erősen kritikai fő volt, aki még mesterétől, Akibától is függetlenítette magát. Minthogy a Misna, Toszefta és Szífra szerzését Akiba négy legkiválóbb tanítványának tulajdonítják, a tradíció szerint a Szifré szerzője ő volt (Szanhedrin 86a), úgyszintén a Mechilta de R. Simeon szerzője is; (a Szifré halachikus Midras a Pentat. IV-V.-höz. a Mechilta az Exodushoz). Feltűnően szisztematikus gondolkodó volt, aki úgy jogi döntéseiben, mint exegézisében mindig világosan tudta magát kifejezni. A Haggadában is kiváló volt. Rendkívül vallásos tudós lévén, annál jellemzőbb, hogy a tudománnyal való foglalkozást az ima kedvéért sem kívánta megszakítani (Jer. Chaggiga II. 77a). Számos erkölcsi mondását is megörökítette a Talmud. A legismertebbek a következők: Háromkorona van, ú. m. a királyi, főpapi és a Tóra koronába, de a jó hírnévé valamennyinél többet ér (Ábót 4. 13); A bünbánás hatalma oly nagy, hogy ha az ember, aki egész életén át gyakorolta a gonoszságot, a végén megbánja azt, akkor úgy tekintetik, mint teljesen igazságos ember (Toszefta, Kiddusin 1. 14; Kidd. 40b; Sir ha Sirim Rabba 5. 16); a felfuvalkodottságot a bálványimadással tartotta egyenlőnek (Szóta 4b). A nyilvános megszégyenítésről pedig ez volt a véleménye: inkább vesse magát valaki az égő kemencébe, mintsem, hogy embertársát nyilvánosan megszégyenítse (Beráchót 43b). Elítélte az uzsorát, mely Rómából inficiálta a zsidóságot, úgyszintén a becstelen kereskedést, a házi béke megrontóit (Jer. Bába Mecia 10d ; B. M. 58b; Levit. R. 9.) és az aszszonyok babonáit, valamint a pogányságot (Jer. Kiddusin 4. 66c). Racionalizmusa mellett erősen hajlott a miszticizmusra s az erre vonatkozó feljegyzések szintén igen nagy számúak. Ezért tartották őt a középkorban a Zóhár szerzőjének. Állítólagos sírhelyét Mérónban a hívők serege keresi fel évente ijjár 18. (L. Zóhár, Kabbala, Zarándoklás a Szentföldre.)Irodalom. Max Seligsohn Jew. Encycl.; Bacher, Agada der Tannaiten II. ; Graetz, Geschichte der Juden (3. kiad. IV.) ; Grünhut, Magy. Zs. Szemle XVII. ; Frankéi, Darké ha-Misna ; Brall, Mebó ha-Misna; J. Heilprin, Széder ha-Dórót II.; Joel (Monatsschrift V.); Paucher (Ha-Aszif IV.) ; Kaminka (Ha-Meliz XXIX.); Weiss, Dór-Dór II. ; Mózes Konitz, Ben Jochai (Pest 1815) ; Louis Lewin, S. Frankfurt a. M. 1893)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4473. címszó a lexikon => 788. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14473.htm

CÍMSZÓ: Simeon ben Jochai

SZÓCIKK: Simeon ben Jochai, hírneves tannaita a II. sz.-ból, a Zóhár állítólagos szerzője; Galileában szül. és Mérónban halt meg. R. Akiba tanítványa volt Bené Berakban 13 évig, de Jabnéban II. Gamaliel pátriárka vezetése alatt is tanult. Kortársa volt R. Meirnek l. o. . Hosszabb ideig Szidonban működött s itt nagy tekintélyt szerzett. Életére vonatkozóan a Talmud számos adatot közöl, így azt is, hogy midőn R. Akibát Hadrián császár fogságba vetette, S. Rómában befolyásos atyja segítségével kieszközölte, hogy a börtönben rendszeresen látogathassa mesterét, akitől ott is tanult. Atyjával ellentétben a Hadrián alatti üldözések miatt Róma-ellenes volt s ezért Varus kormányzó halálra ítélte, mire S. fiával együtt egy barlangba menekült, ahol a hagyomány szerint 13 évig élt, Hadrián haláláig Sabbat 33b: Peszikta 88b; Genes. R. 77. 6; Eccl. R. 10. 8: Eszter R. 1. 9 . Ezalatt gyümölcsön és gyökereken élt. Kiszabadulása után Mérón völgyének közelében telepedett meg és tovább tanított. Más hagyomány szerint S. többedmagával Rómában is járt s a császárnál kieszközölte, hogy a zsidó vallás parancsolatai ellenes törvényeket visszavonták Meila 17b . Számos szép monda fűződik nevéhez s a legtöbb Talmud-traktátus halachikus döntéseit is közli. Ezekből az tűnik ki, hogy erősen kritikai fő volt, aki még mesterétől, Akibától is függetlenítette magát. Minthogy a Misna, Toszefta és Szífra szerzését Akiba négy legkiválóbb tanítványának tulajdonítják, a tradíció szerint a Szifré szerzője ő volt Szanhedrin 86a , úgyszintén a Mechilta de R. Simeon szerzője is; a Szifré halachikus Midras a Pentat. IV-V.-höz. a Mechilta az Exodushoz . Feltűnően szisztematikus gondolkodó volt, aki úgy jogi döntéseiben, mint exegézisében mindig világosan tudta magát kifejezni. A Haggadában is kiváló volt. Rendkívül vallásos tudós lévén, annál jellemzőbb, hogy a tudománnyal való foglalkozást az ima kedvéért sem kívánta megszakítani Jer. Chaggiga II. 77a . Számos erkölcsi mondását is megörökítette a Talmud. A legismertebbek a következők: Háromkorona van, ú. m. a királyi, főpapi és a Tóra koronába, de a jó hírnévé valamennyinél többet ér Ábót 4. 13 ; A bünbánás hatalma oly nagy, hogy ha az ember, aki egész életén át gyakorolta a gonoszságot, a végén megbánja azt, akkor úgy tekintetik, mint teljesen igazságos ember Toszefta, Kiddusin 1. 14; Kidd. 40b; Sir ha Sirim Rabba 5. 16 ; a felfuvalkodottságot a bálványimadással tartotta egyenlőnek Szóta 4b . A nyilvános megszégyenítésről pedig ez volt a véleménye: inkább vesse magát valaki az égő kemencébe, mintsem, hogy embertársát nyilvánosan megszégyenítse Beráchót 43b . Elítélte az uzsorát, mely Rómából inficiálta a zsidóságot, úgyszintén a becstelen kereskedést, a házi béke megrontóit Jer. Bába Mecia 10d ; B. M. 58b; Levit. R. 9. és az aszszonyok babonáit, valamint a pogányságot Jer. Kiddusin 4. 66c . Racionalizmusa mellett erősen hajlott a miszticizmusra s az erre vonatkozó feljegyzések szintén igen nagy számúak. Ezért tartották őt a középkorban a Zóhár szerzőjének. Állítólagos sírhelyét Mérónban a hívők serege keresi fel évente ijjár 18. L. Zóhár, Kabbala, Zarándoklás a Szentföldre. Irodalom. Max Seligsohn Jew. Encycl.; Bacher, Agada der Tannaiten II. ; Graetz, Geschichte der Juden 3. kiad. IV. ; Grünhut, Magy. Zs. Szemle XVII. ; Frankéi, Darké ha-Misna ; Brall, Mebó ha-Misna; J. Heilprin, Széder ha-Dórót II.; Joel Monatsschrift V. ; Paucher Ha-Aszif IV. ; Kaminka Ha-Meliz XXIX. ; Weiss, Dór-Dór II. ; Mózes Konitz, Ben Jochai Pest 1815 ; Louis Lewin, S. Frankfurt a. M. 1893

14473.ht

CÍMSZÓ Simeo be Jocha

SZÓCIKK Simeo be Jochai hírneve tannait II sz.-ból Zóhá állítólago szerzője Galileába szül é Mérónba hal meg R Akib tanítvány vol Ben Berakba 1 évig d Jabnéba II Gamalie pátriárk vezetés alat i tanult Kortárs vol R Meirne l o Hosszab idei Szidonba működöt it nag tekintély szerzett Életér vonatkozóa Talmu számo adato közöl íg az is hog midő R Akibá Hadriá császá fogságb vetette S Rómába befolyáso atyj segítségéve kieszközölte hog börtönbe rendszerese látogathass mesterét akitő ot i tanult Atyjáva ellentétbe Hadriá alatt üldözése miat Róma-ellene vol ezér Varu kormányz halálr ítélte mir S fiáva együt eg barlangb menekült aho hagyomán szerin 1 évi élt Hadriá halálái Sabba 33b Peszikt 88b Genes R 77 6 Eccl R 10 8 Eszte R 1 Ezalat gyümölcsö é gyökereke élt Kiszabadulás utá Méró völgyéne közelébe telepedet me é továb tanított Má hagyomán szerin S többedmagáva Rómába i jár császárná kieszközölte hog zsid vallá parancsolata ellene törvényeke visszavontá Meil 17 Számo szé mond fűződi nevéhe legtöb Talmud-traktátu halachiku döntései i közli Ezekbő a tűni ki hog erőse kritika f volt ak mé mesterétől Akibátó i függetlenített magát Minthog Misna Toszeft é Szífr szerzésé Akib nég legkiválób tanítványána tulajdonítják tradíci szerin Szifr szerzőj vol Szanhedri 86 úgyszinté Mechilt d R Simeo szerzőj is Szifr halachiku Midra Pentat IV-V.-höz Mechilt a Exodusho Feltűnőe szisztematiku gondolkod volt ak úg jog döntéseiben min exegézisébe mindi világosa tudt magá kifejezni Haggadába i kivál volt Rendkívü valláso tudó lévén anná jellemzőbb hog tudománnya val foglalkozás a im kedvéér se kívánt megszakítan Jer Chaggig II 77 Számo erkölcs mondásá i megörökített Talmud legismertebbe következők Háromkoron van ú m királyi főpap é Tór koronába d j hírnév valamennyiné többe é Ábó 4 1 bünbáná hatalm ol nagy hog h a ember ak egés életé á gyakorolt gonoszságot végé megbánj azt akko úg tekintetik min teljese igazságo embe Toszefta Kiddusi 1 14 Kidd 40b Si h Siri Rabb 5 1 felfuvalkodottságo bálványimadássa tartott egyenlőne Szót 4 nyilváno megszégyenítésrő pedi e vol véleménye inkáb vess magá valak a ég kemencébe mintsem hog embertársá nyilvánosa megszégyeníts Beráchó 43 Elítélt a uzsorát mel Rómábó inficiált zsidóságot úgyszinté becstele kereskedést ház bék megrontói Jer Báb Meci 10 B M 58b Levit R 9 é a aszszonyo babonáit valamin pogányságo Jer Kiddusi 4 66 Racionalizmus mellet erőse hajlot miszticizmusr a err vonatkoz feljegyzése szinté ige nag számúak Ezér tartottá ő középkorba Zóhá szerzőjének Állítólago sírhelyé Mérónba hívő sereg keres fe évent ijjá 18 L Zóhár Kabbala Zarándoklá Szentföldre Irodalom Ma Seligsoh Jew Encycl. Bacher Agad de Tannaite II Graetz Geschicht de Jude 3 kiad IV Grünhut Magy Zs Szeml XVII Frankéi Dark ha-Misn Brall Meb ha-Misna J Heilprin Széde ha-Dóró II. Joe Monatsschrif V Pauche Ha-Aszi IV Kamink Ha-Meli XXIX Weiss Dór-Dó II Móze Konitz Be Jocha Pes 181 Loui Lewin S Frankfur a M 189

14473.h

CÍMSZ Sime b Joch

SZÓCIK Sime b Jocha hírnev tannai I sz.-bó Zóh állítólag szerzőj Galileáb szü Mérónb ha me Aki tanítván vo Be Berakb évi Jabnéb I Gamali pátriár vezeté ala tanul Kortár vo Meirn Hossza ide Szidonb működö i na tekintél szerzet Életé vonatkozó Talm szám adat közö í a i ho mid Akib Hadri csász fogság vetett Rómáb befolyás aty segítségév kieszközölt ho börtönb rendszeres látogathas mesteré akit o tanul Atyjáv ellentétb Hadri alat üldözés mia Róma-ellen vo ezé Var kormány halál ítélt mi fiáv együ e barlang menekül ah hagyomá szeri év él Hadri halálá Sabb 33 Peszik 88 Gene 7 Ecc 1 Eszt Ezala gyümölcs gyökerek él Kiszabadulá ut Mér völgyén közeléb telepede m tová tanítot M hagyomá szeri többedmagáv Rómáb já császárn kieszközölt ho zsi vall parancsolat ellen törvények visszavont Mei 1 Szám sz mon fűződ nevéh legtö Talmud-traktát halachik döntése közl Ezekb tűn k ho erős kritik vol a m mesterétő Akibát függetlenítet magá Mintho Misn Toszef Szíf szerzés Aki né legkiváló tanítványán tulajdonítjá tradíc szeri Szif szerző vo Szanhedr 8 úgyszint Mechil Sime szerző i Szif halachik Midr Penta IV-V.-hö Mechil Exodush Feltűnő szisztematik gondolko vol a ú jo döntéseibe mi exegéziséb mind világos tud mag kifejezn Haggadáb kivá vol Rendkív vallás tud lévé ann jellemzőb ho tudománny va foglalkozá i kedvéé s kíván megszakíta Je Chaggi I 7 Szám erkölc mondás megörökítet Talmu legismertebb következő Háromkoro va király főpa Tó koronáb hírné valamennyin több Áb bünbán hatal o nag ho embe a egé élet gyakorol gonoszságo vég megbán az akk ú tekinteti mi teljes igazság emb Toszeft Kiddus 1 Kid 40 S Sir Rab felfuvalkodottság bálványimadáss tartot egyenlőn Szó nyilván megszégyenítésr ped vo vélemény inká ves mag vala é kemencéb mintse ho embertárs nyilvános megszégyenít Berách 4 Elítél uzsorá me Rómáb inficiál zsidóságo úgyszint becstel kereskedés há bé megrontó Je Bá Mec 1 58 Levi aszszony babonái valami pogányság Je Kiddus 6 Racionalizmu melle erős hajlo miszticizmus er vonatko feljegyzés szint ig na számúa Ezé tartott középkorb Zóh szerzőjéne Állítólag sírhely Mérónb hív sere kere f éven ijj 1 Zóhá Kabbal Zarándokl Szentföldr Irodalo M Seligso Je Encycl Bache Aga d Tannait I Graet Geschich d Jud kia I Grünhu Mag Z Szem XVI Franké Dar ha-Mis Bral Me ha-Misn Heilpri Széd ha-Dór II Jo Monatsschri Pauch Ha-Asz I Kamin Ha-Mel XXI Weis Dór-D I Móz Konit B Joch Pe 18 Lou Lewi Frankfu 18

14473.

CÍMS Sim Joc

SZÓCI Sim Joch hírne tanna sz.-b Zó állítóla szerző Galileá sz Mérón h m Ak tanítvá v B Berak év Jabné Gamal pátriá vezet al tanu Kortá v Meir Hossz id Szidon működ n tekinté szerze Élet vonatkoz Tal szá ada köz h mi Aki Hadr csás fogsá vetet Rómá befolyá at segítségé kieszközöl h börtön rendszere látogatha mester aki tanu Atyjá ellentét Hadr ala üldözé mi Róma-elle v ez Va kormán halá ítél m fiá egy barlan menekü a hagyom szer é é Hadr halál Sab 3 Peszi 8 Gen Ec Esz Ezal gyümölc gyökere é Kiszabadul u Mé völgyé közelé teleped tov taníto hagyom szer többedmagá Rómá j császár kieszközöl h zs val parancsola elle törvénye visszavon Me Szá s mo fűző nevé legt Talmud-traktá halachi döntés köz Ezek tű h erő kriti vo mesterét Akibá függetleníte mag Minth Mis Tosze Szí szerzé Ak n legkivál tanítványá tulajdonítj tradí szer Szi szerz v Szanhed úgyszin Mechi Sim szerz Szi halachi Mid Pent IV-V.-h Mechi Exodus Feltűn szisztemati gondolk vo j döntéseib m exegézisé min világo tu ma kifejez Haggadá kiv vo Rendkí vallá tu lév an jellemző h tudománn v foglalkoz kedvé kívá megszakít J Chagg Szá erköl mondá megörökíte Talm legismerteb következ Háromkor v királ főp T koroná hírn valamennyi töb Á bünbá hata na h emb eg éle gyakoro gonoszság vé megbá a ak tekintet m telje igazsá em Toszef Kiddu Ki 4 Si Ra felfuvalkodottsá bálványimadás tarto egyenlő Sz nyilvá megszégyenítés pe v vélemén ink ve ma val kemencé mints h embertár nyilváno megszégyení Berác Elíté uzsor m Rómá inficiá zsidóság úgyszin becste kereskedé h b megront J B Me 5 Lev aszszon baboná valam pogánysá J Kiddu Racionalizm mell erő hajl miszticizmu e vonatk feljegyzé szin i n számú Ez tartot középkor Zó szerzőjén Állítóla sírhel Mérón hí ser ker éve ij Zóh Kabba Zarándok Szentföld Irodal Seligs J Encyc Bach Ag Tannai Grae Geschic Ju ki Grünh Ma Sze XV Frank Da ha-Mi Bra M ha-Mis Heilpr Szé ha-Dó I J Monatsschr Pauc Ha-As Kami Ha-Me XX Wei Dór- Mó Koni Joc P 1 Lo Lew Frankf 1

14473

CÍM Si Jo

SZÓC Si Joc hírn tann sz.- Z állítól szerz Galile s Méró A tanítv Bera é Jabn Gama pátri veze a tan Kort Mei Hoss i Szido műkö tekint szerz Éle vonatko Ta sz ad kö m Ak Had csá fogs vete Róm befoly a segítség kieszközö börtö rendszer látogath meste ak tan Atyj ellenté Had al üldöz m Róma-ell e V kormá hal íté fi eg barla menek hagyo sze Had halá Sa Pesz Ge E Es Eza gyümöl gyöker Kiszabadu M völgy közel telepe to tanít hagyo sze többedmag Róm császá kieszközö z va parancsol ell törvény visszavo M Sz m fűz nev leg Talmud-trakt halach dönté kö Eze t er krit v mesteré Akib függetlenít ma Mint Mi Tosz Sz szerz A legkivá tanítvány tulajdonít trad sze Sz szer Szanhe úgyszi Mech Si szer Sz halach Mi Pen IV-V.- Mech Exodu Feltű szisztemat gondol v döntései exegézis mi világ t m kifeje Haggad ki v Rendk vall t lé a jellemz tudomán foglalko kedv kív megszakí Chag Sz erkö mond megörökít Tal legismerte követke Háromko kirá fő koron hír valamenny tö bünb hat n em e él gyakor gonoszsá v megb a tekinte telj igazs e Tosze Kidd K S R felfuvalkodotts bálványimadá tart egyenl S nyilv megszégyeníté p vélemé in v m va kemenc mint embertá nyilván megszégyen Berá Elít uzso Róm infici zsidósá úgyszi becst keresked megron M Le aszszo babon vala pogánys Kidd Racionaliz mel er haj miszticizm vonat feljegyz szi szám E tarto középko Z szerzőjé Állítól sírhe Méró h se ke év i Zó Kabb Zarándo Szentföl Iroda Selig Ency Bac A Tanna Gra Geschi J k Grün M Sz X Fran D ha-M Br ha-Mi Heilp Sz ha-D Monatssch Pau Ha-A Kam Ha-M X We Dór M Kon Jo L Le Frank

1447

CÍ S J

SZÓ S Jo hír tan sz. állító szer Galil Mér tanít Ber Jab Gam pátr vez ta Kor Me Hos Szid műk tekin szer Él vonatk T s a k A Ha cs fog vet Ró befol segítsé kieszköz bört rendsze látogat mest a ta Aty ellent Ha a üldö Róma-el korm ha ít f e barl mene hagy sz Ha hal S Pes G E Ez gyümö gyöke Kiszabad völg köze telep t taní hagy sz többedma Ró csász kieszköz v parancso el törvén visszav S fű ne le Talmud-trak halac dönt k Ez e kri mester Aki függetlení m Min M Tos S szer legkiv tanítván tulajdoní tra sz S sze Szanh úgysz Mec S sze S halac M Pe IV-V. Mec Exod Felt szisztema gondo döntése exegézi m vilá kifej Hagga k Rend val l jellem tudomá foglalk ked kí megszak Cha S erk mon megörökí Ta legismert követk Háromk kir f koro hí valamenn t bün ha e é gyako gonoszs meg tekint tel igaz Tosz Kid felfuvalkodott bálványimad tar egyen nyil megszégyenít vélem i v kemen min embert nyilvá megszégye Ber Elí uzs Ró infic zsidós úgysz becs kereske megro L aszsz babo val pogány Kid Racionali me e ha miszticiz vona feljegy sz szá tart középk szerzőj Állító sírh Mér s k é Z Kab Zaránd Szentfö Irod Seli Enc Ba Tann Gr Gesch Grü S Fra ha- B ha-M Heil S ha- Monatssc Pa Ha- Ka Ha- W Dó Ko J L Fran