14478.htm

CÍMSZÓ: Simon

SZEMÉLYNÉV: Simon Lajos

SZÓCIKK: Simon Lajos, ügyvéd, szül. Nagysomkúton 1891 jan. 9. Budapesten végezte az egyetemet, u. i. nyitott ügyvédi irodát. Nagybányán cionista egyesületet alakított. Tagja s egyidőben elnöke volt a Makkabeának. Intenzív publicisztikai tevékenységet is kifejtett. Köayvalakban megjelent nagyobb tanulmánya: Hová vezet a zsidók útja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4478. címszó a lexikon => 790. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14478.htm

CÍMSZÓ: Simon

SZEMÉLYNÉV: Simon Lajos

SZÓCIKK: Simon Lajos, ügyvéd, szül. Nagysomkúton 1891 jan. 9. Budapesten végezte az egyetemet, u. i. nyitott ügyvédi irodát. Nagybányán cionista egyesületet alakított. Tagja s egyidőben elnöke volt a Makkabeának. Intenzív publicisztikai tevékenységet is kifejtett. Köayvalakban megjelent nagyobb tanulmánya: Hová vezet a zsidók útja.

14478.ht

CÍMSZÓ Simo

SZEMÉLYNÉV Simo Lajo

SZÓCIKK Simo Lajos ügyvéd szül Nagysomkúto 189 jan 9 Budapeste végezt a egyetemet u i nyitot ügyvéd irodát Nagybányá cionist egyesülete alakított Tagj egyidőbe elnök vol Makkabeának Intenzí publicisztika tevékenysége i kifejtett Köayvalakba megjelen nagyob tanulmánya Hov veze zsidó útja

14478.h

CÍMSZ Sim

SZEMÉLYNÉ Sim Laj

SZÓCIK Sim Lajo ügyvé szü Nagysomkút 18 ja Budapest végez egyeteme nyito ügyvé irodá Nagybány cionis egyesület alakítot Tag egyidőb elnö vo Makkabeána Intenz publicisztik tevékenység kifejtet Köayvalakb megjele nagyo tanulmány Ho vez zsid útj

14478.

CÍMS Si

SZEMÉLYN Si La

SZÓCI Si Laj ügyv sz Nagysomkú 1 j Budapes vége egyetem nyit ügyv irod Nagybán cioni egyesüle alakíto Ta egyidő eln v Makkabeán Inten publiciszti tevékenysé kifejte Köayvalak megjel nagy tanulmán H ve zsi út

14478

CÍM S

SZEMÉLY S L

SZÓC S La ügy s Nagysomk Budape vég egyete nyi ügy iro Nagybá cion egyesül alakít T egyid el Makkabeá Inte publiciszt tevékenys kifejt Köayvala megje nag tanulmá v zs ú

1447SZEMÉL

SZÓ L üg Nagysom Budap vé egyet ny üg ir Nagyb cio egyesü alakí egyi e Makkabe Int publicisz tevékeny kifej Köayval megj na tanulm z