14484.htm

CÍMSZÓ: Sinay

SZEMÉLYNÉV: Sinay Vilmos

SZÓCIKK: "Sinay Vilmos, pedagógus, szül. Kismartonban 1862 dec. 10. Gimnáziumot és pedagógiumot végzett, azután talmudi főiskolák hallgatója volt. Előbb Bosácon volt tanító, azután Kiskunfélegyházára került, ahol 40 évig volt vallásoktató az áll. tanítóképzőben és a középiskolákban. Művei: Die Thora und deren Sprache (Wien 1885); Beitráge zur Gesch. der Gemeinde Eisen-stadt. Cikkeit az Egyenlőség, Jüdische Presse és Israelit közölte."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4484. címszó a lexikon => 790. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14484.htm

CÍMSZÓ: Sinay

SZEMÉLYNÉV: Sinay Vilmos

SZÓCIKK: Sinay Vilmos, pedagógus, szül. Kismartonban 1862 dec. 10. Gimnáziumot és pedagógiumot végzett, azután talmudi főiskolák hallgatója volt. Előbb Bosácon volt tanító, azután Kiskunfélegyházára került, ahol 40 évig volt vallásoktató az áll. tanítóképzőben és a középiskolákban. Művei: Die Thora und deren Sprache Wien 1885 ; Beitráge zur Gesch. der Gemeinde Eisen-stadt. Cikkeit az Egyenlőség, Jüdische Presse és Israelit közölte.

14484.ht

CÍMSZÓ Sina

SZEMÉLYNÉV Sina Vilmo

SZÓCIKK Sina Vilmos pedagógus szül Kismartonba 186 dec 10 Gimnáziumo é pedagógiumo végzett azutá talmud főiskolá hallgatój volt Előb Bosáco vol tanító azutá Kiskunfélegyházár került aho 4 évi vol vallásoktat a áll tanítóképzőbe é középiskolákban Művei Di Thor un dere Sprach Wie 188 Beitrág zu Gesch de Gemeind Eisen-stadt Cikkei a Egyenlőség Jüdisch Press é Israeli közölte

14484.h

CÍMSZ Sin

SZEMÉLYNÉ Sin Vilm

SZÓCIK Sin Vilmo pedagógu szü Kismartonb 18 de 1 Gimnázium pedagógium végzet azut talmu főiskol hallgató vol Elő Bosác vo tanít azut Kiskunfélegyházá kerül ah év vo vallásokta ál tanítóképzőb középiskolákba Műve D Tho u der Sprac Wi 18 Beitrá z Gesc d Gemein Eisen-stad Cikke Egyenlősé Jüdisc Pres Israel közölt

14484.

CÍMS Si

SZEMÉLYN Si Vil

SZÓCI Si Vilm pedagóg sz Kismarton 1 d Gimnáziu pedagógiu végze azu talm főisko hallgat vo El Bosá v taní azu Kiskunfélegyház kerü a é v vallásokt á tanítóképző középiskolákb Műv Th de Spra W 1 Beitr Ges Gemei Eisen-sta Cikk Egyenlős Jüdis Pre Israe közöl

14484

CÍM S

SZEMÉLY S Vi

SZÓC S Vil pedagó s Kismarto Gimnázi pedagógi végz az tal főisk hallga v E Bos tan az Kiskunfélegyhá ker vallások tanítóképz középiskolák Mű T d Spr Beit Ge Geme Eisen-st Cik Egyenlő Jüdi Pr Isra közö

1448SZEMÉL V

SZÓ Vi pedag Kismart Gimnáz pedagóg vég a ta főis hallg Bo ta a Kiskunfélegyh ke valláso tanítókép középiskolá M Sp Bei G Gem Eisen-s Ci Egyenl Jüd P Isr köz