14486.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Artúr

SZÓCIKK: "Singer Artúr, publicista, szül. Budapesten 1870 jül. 15. A bécsi egyetemen végezte tanulmányait, majd több külföldi nagyobb lap munkatársa lett. 1900-ban megalapította a Neues Budapester Abendblattot, amelynek főszerkesztője, később pedig a Berliner Tagblatt magyarországi levelezője és a Rudolf Mosse rt. vezérigazgatója lett. Önállóan megjelent müvei: Mahnworte; Die Máramaros (1907); Lasst die Kroaten reiten; Bismarck in der Literatur Neues Bismarck- Jahrbuch; Geschichte des Dreibundes; Von Bismarck bis Hindenburg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4486. címszó a lexikon => 790. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14486.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Artúr

SZÓCIKK: Singer Artúr, publicista, szül. Budapesten 1870 jül. 15. A bécsi egyetemen végezte tanulmányait, majd több külföldi nagyobb lap munkatársa lett. 1900-ban megalapította a Neues Budapester Abendblattot, amelynek főszerkesztője, később pedig a Berliner Tagblatt magyarországi levelezője és a Rudolf Mosse rt. vezérigazgatója lett. Önállóan megjelent müvei: Mahnworte; Die Máramaros 1907 ; Lasst die Kroaten reiten; Bismarck in der Literatur Neues Bismarck- Jahrbuch; Geschichte des Dreibundes; Von Bismarck bis Hindenburg.

14486.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Artú

SZÓCIKK Singe Artúr publicista szül Budapeste 187 jül 15 bécs egyeteme végezt tanulmányait maj töb külföld nagyob la munkatárs lett 1900-ba megalapított Neue Budapeste Abendblattot amelyne főszerkesztője későb pedi Berline Tagblat magyarország levelezőj é Rudol Moss rt vezérigazgatój lett Önállóa megjelen müvei Mahnworte Di Máramaro 190 Lass di Kroate reiten Bismarc i de Literatu Neue Bismarck Jahrbuch Geschicht de Dreibundes Vo Bismarc bi Hindenburg

14486.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Art

SZÓCIK Sing Artú publicist szü Budapest 18 jü 1 béc egyetem végez tanulmányai ma tö külföl nagyo l munkatár let 1900-b megalapítot Neu Budapest Abendblatto amelyn főszerkesztőj késő ped Berlin Tagbla magyarorszá levelező Rudo Mos r vezérigazgató let Önálló megjele müve Mahnwort D Máramar 19 Las d Kroat reite Bismar d Literat Neu Bismarc Jahrbuc Geschich d Dreibunde V Bismar b Hindenbur

14486.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Ar

SZÓCI Sin Art publicis sz Budapes 1 j bé egyete vége tanulmánya m t külfö nagy munkatá le 1900- megalapíto Ne Budapes Abendblatt amely főszerkesztő kés pe Berli Tagbl magyarorsz levelez Rud Mo vezérigazgat le Önáll megjel müv Mahnwor Márama 1 La Kroa reit Bisma Litera Ne Bismar Jahrbu Geschic Dreibund Bisma Hindenbu

14486

CÍM Si

SZEMÉLY Si A

SZÓC Si Ar publici s Budape b egyet vég tanulmány külf nag munkat l 1900 megalapít N Budape Abendblat amel főszerkeszt ké p Berl Tagb magyarors levele Ru M vezérigazga l Önál megje mü Mahnwo Máram L Kro rei Bism Liter N Bisma Jahrb Geschi Dreibun Bism Hindenb

1448

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S A public Budap egye vé tanulmán kül na munka 190 megalapí Budap Abendbla ame főszerkesz k Ber Tag magyaror level R vezérigazg Öná megj m Mahnw Mára Kr re Bis Lite Bism Jahr Gesch Dreibu Bis Hinden