14487.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Bernát

SZÓCIKK: Singer Bernát, rabbi, szül. Sátoraljaújhelyen 1868 dec. 5.. megh. Szabadkán 1916 jún. 21. 1887 - 1893-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig rabbivá. Előbb nyolc évig Tapolcán lelkészkedett. 1902-től haláláig Szabadkán működött mint főrabbi. Cikkei az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, az Autonómiában, a Zsidó Szemlében, a Zemplén Vármegyében, a Bácskai Hirlapban, a Bácsmegyei Naplóban, a Tapolca és Vidékében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4487. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14487.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Bernát

SZÓCIKK: Singer Bernát, rabbi, szül. Sátoraljaújhelyen 1868 dec. 5.. megh. Szabadkán 1916 jún. 21. 1887 - 1893-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig rabbivá. Előbb nyolc évig Tapolcán lelkészkedett. 1902-től haláláig Szabadkán működött mint főrabbi. Cikkei az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, az Autonómiában, a Zsidó Szemlében, a Zemplén Vármegyében, a Bácskai Hirlapban, a Bácsmegyei Naplóban, a Tapolca és Vidékében jelentek meg.

14487.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Berná

SZÓCIKK Singe Bernát rabbi szül Sátoraljaújhelye 186 dec 5. megh Szabadká 191 jún 21 188 1893-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1892-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1894 pedi rabbivá Előb nyol évi Tapolcá lelkészkedett 1902-tő halálái Szabadká működöt min főrabbi Cikke a Egyenlőségben Múl é Jövőben a Autonómiában Zsid Szemlében Zemplé Vármegyében Bácska Hirlapban Bácsmegye Naplóban Tapolc é Vidékébe jelente meg

14487.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Bern

SZÓCIK Sing Berná rabb szü Sátoraljaújhely 18 de 5 meg Szabadk 19 jú 2 18 1893- vo budapes Rabbikép növendék 1892-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Elő nyo év Tapolc lelkészkedet 1902-t halálá Szabadk működö mi főrabb Cikk Egyenlőségbe Mú Jövőbe Autonómiába Zsi Szemlébe Zempl Vármegyébe Bácsk Hirlapba Bácsmegy Naplóba Tapol Vidékéb jelent me

14487.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Ber

SZÓCI Sin Bern rab sz Sátoraljaújhel 1 d me Szabad 1 j 1 1893 v budape Rabbiké növendé 1892- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi El ny é Tapol lelkészkede 1902- halál Szabad működ m főrab Cik Egyenlőségb M Jövőb Autonómiáb Zs Szemléb Zemp Vármegyéb Bács Hirlapb Bácsmeg Naplób Tapo Vidéké jelen m

14487

CÍM Si

SZEMÉLY Si Be

SZÓC Si Ber ra s Sátoraljaújhe m Szaba 189 budap Rabbik növend 1892 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E n Tapo lelkészked 1902 halá Szaba műkö főra Ci Egyenlőség Jövő Autonómiá Z Szemlé Zem Vármegyé Bác Hirlap Bácsme Napló Tap Vidék jele

1448

CÍ S

SZEMÉL S B

SZÓ S Be r Sátoraljaújh Szab 18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Tap lelkészke 190 hal Szab műk főr C Egyenlősé Jöv Autonómi Szeml Ze Vármegy Bá Hirla Bácsm Napl Ta Vidé jel