14493.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Jakab

SZÓCIKK: "Singer Jakab, rabbi, szül. Sajókazincon 1867 dec. 13. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1896. pedig rabbivá. 1897 óta temesvári főrabbi. Művei: Jóna próféta (Budapest 1894); Adatok a bánsági zsidók történetéhez a XVIII. században; Temesmegye és a zsidók polgárosítása; A temesvári zsidók az 1848/49. szabadságharcban; A temesvár-gyárvárosi izr. nöegylet hetvenötéves története; A Maszkil el Dal 60 éves története ; A temesvári rabbik a XVII és XVIII. században."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4493. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14493.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Jakab

SZÓCIKK: Singer Jakab, rabbi, szül. Sajókazincon 1867 dec. 13. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1896. pedig rabbivá. 1897 óta temesvári főrabbi. Művei: Jóna próféta Budapest 1894 ; Adatok a bánsági zsidók történetéhez a XVIII. században; Temesmegye és a zsidók polgárosítása; A temesvári zsidók az 1848/49. szabadságharcban; A temesvár-gyárvárosi izr. nöegylet hetvenötéves története; A Maszkil el Dal 60 éves története ; A temesvári rabbik a XVII és XVIII. században.

14493.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Jaka

SZÓCIKK Singe Jakab rabbi szül Sajókazinco 186 dec 13 1885-1895-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1894-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1896 pedi rabbivá 189 ót temesvár főrabbi Művei Jón prófét Budapes 189 Adato bánság zsidó történetéhe XVIII században Temesmegy é zsidó polgárosítása temesvár zsidó a 1848/49 szabadságharcban temesvár-gyárváros izr nöegyle hetvenötéve története Maszki e Da 6 éve történet temesvár rabbi XVI é XVIII században

14493.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Jak

SZÓCIK Sing Jaka rabb szü Sajókazinc 18 de 1 1885-1895- vo budapes Rabbikép növendék 1894-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 18 ó temesvá főrabb Műve Jó prófé Budape 18 Adat bánsá zsid történetéh XVII századba Temesmeg zsid polgárosítás temesvá zsid 1848/4 szabadságharcba temesvár-gyárváro iz nöegyl hetvenötév történet Maszk D év történe temesvá rabb XV XVII századba

14493.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Ja

SZÓCI Sin Jak rab sz Sajókazin 1 d 1885-1895 v budape Rabbiké növendé 1894- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1 temesv főrab Műv J próf Budap 1 Ada báns zsi történeté XVI századb Temesme zsi polgárosítá temesv zsi 1848/ szabadságharcb temesvár-gyárvár i nöegy hetvenöté történe Masz é történ temesv rab X XVI századb

14493

CÍM Si

SZEMÉLY Si J

SZÓC Si Ja ra s Sajókazi 1885-189 budap Rabbik növend 1894 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb temes főra Mű pró Buda Ad bán zs történet XV század Temesm zs polgárosít temes zs 1848 szabadságharc temesvár-gyárvá nöeg hetvenöt történ Mas törté temes ra XV század

1449

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S J r Sajókaz 1885-18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab teme főr M pr Bud A bá z történe X száza Temes z polgárosí teme z 184 szabadsághar temesvár-gyárv nöe hetvenö törté Ma tört teme r X száza