14499.htm

CÍMSZÓ: Sir hajlchud

SZÓCIKK: Sir hajichud (h.). Magyarul: dal [Isten] egyetlenségéröl Mindennapon van egy, a magyar országi rítusban csak kol nidre (1. o ) este mondják valamennyit. Szerzőjük: Sámuel ben Kalonimosz. A dal első versét az előimádkozó, a má sodikat a község mondja és így folytatják váltakozva végig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4499. címszó a lexikon => 792. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14499.htm

CÍMSZÓ: Sir hajlchud

SZÓCIKK: Sir hajichud h. . Magyarul: dal [Isten] egyetlenségéröl Mindennapon van egy, a magyar országi rítusban csak kol nidre 1. o este mondják valamennyit. Szerzőjük: Sámuel ben Kalonimosz. A dal első versét az előimádkozó, a má sodikat a község mondja és így folytatják váltakozva végig.

14499.ht

CÍMSZÓ Si hajlchu

SZÓCIKK Si hajichu h Magyarul da [Isten egyetlenségérö Mindennapo va egy magya ország rítusba csa ko nidr 1 est mondjá valamennyit Szerzőjük Sámue be Kalonimosz da els versé a előimádkozó m sodika közsé mondj é íg folytatjá váltakozv végig

14499.h

CÍMSZ S hajlch

SZÓCIK S hajich Magyaru d [Iste egyetlenségér Mindennap v eg magy orszá rítusb cs k nid es mondj valamennyi Szerzőjü Sámu b Kalonimos d el vers előimádkoz sodik közs mond í folytatj váltakoz végi

14499.

CÍMS hajlc

SZÓCI hajic Magyar [Ist egyetlenségé Mindenna e mag orsz rítus c ni e mond valamenny Szerzőj Sám Kalonimo e ver előimádko sodi köz mon folytat váltako vég

14499

CÍM hajl

SZÓC haji Magya [Is egyetlenség Mindenn ma ors rítu n mon valamenn Szerző Sá Kalonim ve előimádk sod kö mo folyta váltak vé

1449

CÍ haj

SZÓ haj Magy [I egyetlensé Minden m or rít mo valamen Szerz S Kaloni v előimád so k m folyt válta v