14503.htm

CÍMSZÓ: Sir hakóvód

SZÓCIKK: Sir hakóvód (h.). Magyarul: dal [Isten] dicsőségéről- Szombat- és ünnepnapon mondják a muszaf ima után nyitott frigyszekrénynél. Szerzője: regensburgi Júda. A versfőkbe a héber alfabetum betűi vannak beszőve. Az előimádkozó a községgel váltakozva mondja a verseket


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4503. címszó a lexikon => 793. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14503.htm

CÍMSZÓ: Sir hakóvód

SZÓCIKK: Sir hakóvód h. . Magyarul: dal [Isten] dicsőségéről- Szombat- és ünnepnapon mondják a muszaf ima után nyitott frigyszekrénynél. Szerzője: regensburgi Júda. A versfőkbe a héber alfabetum betűi vannak beszőve. Az előimádkozó a községgel váltakozva mondja a verseket

14503.ht

CÍMSZÓ Si hakóvó

SZÓCIKK Si hakóvó h Magyarul da [Isten dicsőségéről Szombat é ünnepnapo mondjá musza im utá nyitot frigyszekrénynél Szerzője regensburg Júda versfőkb hébe alfabetu betű vanna beszőve A előimádkoz községge váltakozv mondj verseke

14503.h

CÍMSZ S hakóv

SZÓCIK S hakóv Magyaru d [Iste dicsőségérő Szomba ünnepnap mondj musz i ut nyito frigyszekrényné Szerzőj regensbur Júd versfők héb alfabet bet vann beszőv előimádko községg váltakoz mond versek

14503.

CÍMS hakó

SZÓCI hakó Magyar [Ist dicsőségér Szomb ünnepna mond mus u nyit frigyszekrényn Szerző regensbu Jú versfő hé alfabe be van besző előimádk község váltako mon verse

14503

CÍM hak

SZÓC hak Magya [Is dicsőségé Szom ünnepn mon mu nyi frigyszekrény Szerz regensb J versf h alfab b va besz előimád közsé váltak mo vers

1450

CÍ ha

SZÓ ha Magy [I dicsőség Szo ünnep mo m ny frigyszekrén Szer regens vers alfa v bes előimá közs válta m ver