14509.htm

CÍMSZÓ: Siur

SZÓCIKK: "Siur (h,) Mérték ; siur mikre: a rituális fürdő vizének minimális mértéke. S jelenti még a Talmud tanulmánynak a jesivában vagy chéderben egy-egy félévre (zman) kijelölt penzumát is s általában a napirenden levő talmudi tanulmányt is. Van fősiur (Haupt-siur). A behatóbb, több kommentárral kísért penzum és melléksiur, (nébensiur) kevésbbé mélyrehatóan tárgyalt penzum. A fősiur előadása rendszerint délelőttre esik a jesivában, a melléksiuré délutánra, vagy estére,"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4509. címszó a lexikon => 793. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14509.htm

CÍMSZÓ: Siur

SZÓCIKK: Siur h, Mérték ; siur mikre: a rituális fürdő vizének minimális mértéke. S jelenti még a Talmud tanulmánynak a jesivában vagy chéderben egy-egy félévre zman kijelölt penzumát is s általában a napirenden levő talmudi tanulmányt is. Van fősiur Haupt-siur . A behatóbb, több kommentárral kísért penzum és melléksiur, nébensiur kevésbbé mélyrehatóan tárgyalt penzum. A fősiur előadása rendszerint délelőttre esik a jesivában, a melléksiuré délutánra, vagy estére,

14509.ht

CÍMSZÓ Siu

SZÓCIKK Siu h Mérté siu mikre rituáli fürd vizéne minimáli mértéke jelent mé Talmu tanulmányna jesivába vag chéderbe egy-eg félévr zma kijelöl penzumá i általába napirende lev talmud tanulmány is Va fősiu Haupt-siu behatóbb töb kommentárra kísér penzu é melléksiur nébensiu kevésbb mélyrehatóa tárgyal penzum fősiu előadás rendszerin délelőttr esi jesivában melléksiur délutánra vag estére

14509.h

CÍMSZ Si

SZÓCIK Si Mért si mikr rituál für vizén minimál mérték jelen m Talm tanulmányn jesiváb va chéderb egy-e félév zm kijelö penzum általáb napirend le talmu tanulmán i V fősi Haupt-si behatób tö kommentárr kísé penz melléksiu nébensi kevésb mélyreható tárgya penzu fősi előadá rendszeri délelőtt es jesivába melléksiu délutánr va estér

14509.

CÍMS S

SZÓCI S Mér s mik rituá fü vizé minimá mérté jele Tal tanulmány jesivá v chéder egy- félé z kijel penzu általá napiren l talm tanulmá fős Haupt-s beható t kommentár kís pen melléksi nébens kevés mélyrehat tárgy penz fős előad rendszer délelőt e jesiváb melléksi délután v esté

14509

CÍM

SZÓC Mé mi ritu f viz minim mért jel Ta tanulmán jesiv chéde egy fél kije penz által napire tal tanulm fő Haupt- behat kommentá kí pe melléks nében kevé mélyreha tárg pen fő előa rendsze délelő jesivá melléks délutá est

1450SZÓ M m rit vi mini mér je T tanulmá jesi chéd eg fé kij pen álta napir ta tanul f Haupt beha komment k p mellék nébe kev mélyreh tár pe f elő rendsz délel jesiv mellék délut es