14518.htm

CÍMSZÓ: Slemil

SZÓCIKK: Slemil. Ügyetlen, két balkezű ember. A szó eredete ismeretlen. Némelyek szerint a német eredetű, de lengyel képzővel ellátott Schlimmezalnyik rövidítése. (Eredetileg Schlimm mazlnyik = balszerencséjű).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4518. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14518.htm

CÍMSZÓ: Slemil

SZÓCIKK: Slemil. Ügyetlen, két balkezű ember. A szó eredete ismeretlen. Némelyek szerint a német eredetű, de lengyel képzővel ellátott Schlimmezalnyik rövidítése. Eredetileg Schlimm mazlnyik = balszerencséjű .

14518.ht

CÍMSZÓ Slemi

SZÓCIKK Slemil Ügyetlen ké balkez ember sz eredet ismeretlen Némelye szerin néme eredetű d lengye képzőve ellátot Schlimmezalnyi rövidítése Eredetile Schlim mazlnyi balszerencséj

14518.h

CÍMSZ Slem

SZÓCIK Slemi Ügyetle k balke embe s erede ismeretle Némely szeri ném eredet lengy képzőv elláto Schlimmezalny rövidítés Eredetil Schli mazlny balszerencsé

14518.

CÍMS Sle

SZÓCI Slem Ügyetl balk emb ered ismeretl Némel szer né erede leng képző ellát Schlimmezaln rövidíté Eredeti Schl mazln balszerencs

14518

CÍM Sl

SZÓC Sle Ügyet bal em ere ismeret Néme sze n ered len képz ellá Schlimmezal rövidít Eredet Sch mazl balszerenc

1451

CÍ S

SZÓ Sl Ügye ba e er ismere Ném sz ere le kép ell Schlimmeza rövidí Erede Sc maz balszeren