14524.htm

CÍMSZÓ: Sochét ubódek

SZÓCIKK: Sochét ubódek f A. j. Metsző és húsvizsgáló. A levágott állat húsát vizsgálat alá kell vetni annak a megállapítása végett: megfelel-e a közegészségügyi követelményeknek, amelyek a rituális vágásnak és fogyasztásnak alapfeltételei. A rituális vizsgálatot csak az a metsző végezheti, aki erre külön képesítést szerzett. A képesítést (kaboló) elismert rabbitekintélyek adják megfelelő vizsga alapján


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4524. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14524.htm

CÍMSZÓ: Sochét ubódek

SZÓCIKK: Sochét ubódek f A. j. Metsző és húsvizsgáló. A levágott állat húsát vizsgálat alá kell vetni annak a megállapítása végett: megfelel-e a közegészségügyi követelményeknek, amelyek a rituális vágásnak és fogyasztásnak alapfeltételei. A rituális vizsgálatot csak az a metsző végezheti, aki erre külön képesítést szerzett. A képesítést kaboló elismert rabbitekintélyek adják megfelelő vizsga alapján

14524.ht

CÍMSZÓ Soché ubóde

SZÓCIKK Soché ubóde A j Metsz é húsvizsgáló levágot álla húsá vizsgála al kel vetn anna megállapítás végett megfelel- közegészségügy követelményeknek amelye rituáli vágásna é fogyasztásna alapfeltételei rituáli vizsgálato csa a metsz végezheti ak err külö képesítés szerzett képesítés kabol elismer rabbitekintélye adjá megfelel vizsg alapjá

14524.h

CÍMSZ Soch ubód

SZÓCIK Soch ubód Mets húsvizsgál levágo áll hús vizsgál a ke vet ann megállapítá véget megfelel közegészségüg követelményekne amely rituál vágásn fogyasztásn alapfeltétele rituál vizsgálat cs mets végezhet a er kül képesíté szerzet képesíté kabo elisme rabbitekintély adj megfele vizs alapj

14524.

CÍMS Soc ubó

SZÓCI Soc ubó Met húsvizsgá levág ál hú vizsgá k ve an megállapít vége megfele közegészségü követelményekn amel rituá vágás fogyasztás alapfeltétel rituá vizsgála c met végezhe e kü képesít szerze képesít kab elism rabbitekintél ad megfel viz alap

14524

CÍM So ub

SZÓC So ub Me húsvizsg levá á h vizsg v a megállapí vég megfel közegészség követelmények ame ritu vágá fogyasztá alapfeltéte ritu vizsgál me végezh k képesí szerz képesí ka elis rabbitekinté a megfe vi ala

1452

CÍ S u

SZÓ S u M húsvizs lev vizs megállap vé megfe közegészsé követelménye am rit vág fogyaszt alapfeltét rit vizsgá m végez képes szer képes k eli rabbitekint megf v al