14531.htm

CÍMSZÓ: Sólom

SZÓCIKK: Sólom (h.).Béke. Köszöntésekben: S.alechem és viszonzásul aléchem S. (Béke Önnel). A rabbinikus irodalom a legnagyobb emberi erénynek magasztalja a békeszeretetet. Áron főpap mint a békeszeretet eszményképe él a zsidó nép emlékezeteben. Óhév S. szerette a békét és rodéf S. és a béke után járt mindig. A vallásos nevelés egyik főtörekvése, hogy Áron szellemében nevelje a zsidó ifjúságot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4531. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14531.htm

CÍMSZÓ: Sólom

SZÓCIKK: Sólom h. .Béke. Köszöntésekben: S.alechem és viszonzásul aléchem S. Béke Önnel . A rabbinikus irodalom a legnagyobb emberi erénynek magasztalja a békeszeretetet. Áron főpap mint a békeszeretet eszményképe él a zsidó nép emlékezeteben. Óhév S. szerette a békét és rodéf S. és a béke után járt mindig. A vallásos nevelés egyik főtörekvése, hogy Áron szellemében nevelje a zsidó ifjúságot.

14531.ht

CÍMSZÓ Sólo

SZÓCIKK Sólo h .Béke Köszöntésekben S.aleche é viszonzásu aléche S Bék Önne rabbiniku irodalo legnagyob ember erényne magasztalj békeszeretetet Áro főpa min békeszerete eszménykép é zsid né emlékezeteben Óhé S szerett béké é rodé S é bék utá jár mindig valláso nevelé egyi főtörekvése hog Áro szellemébe nevelj zsid ifjúságot

14531.h

CÍMSZ Sól

SZÓCIK Sól .Bék Köszöntésekbe S.alech viszonzás aléch Bé Önn rabbinik irodal legnagyo embe erényn magasztal békeszeretete Ár főp mi békeszeret eszményké zsi n emlékezetebe Óh szeret bék rod bé ut já mindi vallás nevel egy főtörekvés ho Ár szelleméb nevel zsi ifjúságo

14531.

CÍMS Só

SZÓCI Só .Bé Köszöntésekb S.alec viszonzá aléc B Ön rabbini iroda legnagy emb erény magaszta békeszeretet Á fő m békeszere eszményk zs emlékezeteb Ó szere bé ro b u j mind vallá neve eg főtörekvé h Á szellemé neve zs ifjúság

14531

CÍM S

SZÓC S .B Köszöntések S.ale viszonz alé Ö rabbin irod legnag em erén magaszt békeszerete f békeszer eszmény z emlékezete szer b r min vall nev e főtörekv szellem nev z ifjúsá

1453SZÓ . Köszöntése S.al viszon al rabbi iro legna e eré magasz békeszeret békesze eszmén emlékezet sze mi val ne főtörek szelle ne ifjús