14532.htm

CÍMSZÓ: Sólom aléchem

SZÓCIKK: Sólom aléchem (h.). Béke veletek. Ezzel a formulával köszöntik a régen látott, vagy idegenből jött embereket. A köszönésre úgy felelnek, hogy a szórendet megfordítják. A köszöntött tehát így mondja: aléchem sólom (reátok béke). Mindig így használják, többes számban, még akkor is, ha a köszöntés csak egy embernek szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4532. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14532.htm

CÍMSZÓ: Sólom aléchem

SZÓCIKK: Sólom aléchem h. . Béke veletek. Ezzel a formulával köszöntik a régen látott, vagy idegenből jött embereket. A köszönésre úgy felelnek, hogy a szórendet megfordítják. A köszöntött tehát így mondja: aléchem sólom reátok béke . Mindig így használják, többes számban, még akkor is, ha a köszöntés csak egy embernek szól.

14532.ht

CÍMSZÓ Sólo aléche

SZÓCIKK Sólo aléche h Bék veletek Ezze formuláva köszönti rége látott vag idegenbő jöt embereket köszönésr úg felelnek hog szórende megfordítják köszöntöt tehá íg mondja aléche sólo reáto bék Mindi íg használják többe számban mé akko is h köszönté csa eg emberne szól

14532.h

CÍMSZ Sól aléch

SZÓCIK Sól aléch Bé velete Ezz formuláv köszönt rég látot va idegenb jö embereke köszönés ú felelne ho szórend megfordítjá köszöntö teh í mondj aléch sól reát bé Mind í használjá több számba m akk i köszönt cs e embern szó

14532.

CÍMS Só aléc

SZÓCI Só aléc B velet Ez formulá köszön ré láto v idegen j emberek köszöné feleln h szóren megfordítj köszönt te mond aléc só reá b Min használj töb számb ak köszön c ember sz

14532

CÍM S alé

SZÓC S alé vele E formul köszö r lát idege embere köszön felel szóre megfordít köszön t mon alé s re Mi használ tö szám a köszö embe s

1453

CÍ al

SZÓ al vel formu kösz lá ideg ember köszö fele szór megfordí köszö mo al r M haszná t szá kösz emb