14533.htm

CÍMSZÓ: Solósz szeudosz

SZÓCIKK: Solós szeudosz. (h., korrumpált alakja: salsüdesz). A harmadik lakoma. A Talmud három Kötelező lakomát ír elő a szombatra. A harmadik szombat délutánra, a minchó-ima (1. o.) utánra esik és ezt nevezik S.-nak. A vallásos zsidók között ez a legkedvesebb szombati lakoma, amelyet társas összejöveteleken, talmudikus diszkusszió mellett szoktak elfogyasztani. A chásszideusok között szinte misztikus színezete van már a S.-nak. A hívek a caddik (szent rabbi) házában költik el a lakomát, messiási dalokat énekelnek, legendákat mesélgetnek és gyönyörködve hallgatják a rabbi kabbalisztikus szentírás-magyarázatait,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4533. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14533.htm

CÍMSZÓ: Solósz szeudosz

SZÓCIKK: Solós szeudosz. h., korrumpált alakja: salsüdesz . A harmadik lakoma. A Talmud három Kötelező lakomát ír elő a szombatra. A harmadik szombat délutánra, a minchó-ima 1. o. utánra esik és ezt nevezik S.-nak. A vallásos zsidók között ez a legkedvesebb szombati lakoma, amelyet társas összejöveteleken, talmudikus diszkusszió mellett szoktak elfogyasztani. A chásszideusok között szinte misztikus színezete van már a S.-nak. A hívek a caddik szent rabbi házában költik el a lakomát, messiási dalokat énekelnek, legendákat mesélgetnek és gyönyörködve hallgatják a rabbi kabbalisztikus szentírás-magyarázatait,

14533.ht

CÍMSZÓ Solós szeudos

SZÓCIKK Soló szeudosz h. korrumpál alakja salsüdes harmadi lakoma Talmu háro Kötelez lakomá í el szombatra harmadi szomba délutánra minchó-im 1 o utánr esi é ez nevezi S.-nak valláso zsidó közöt e legkedveseb szombat lakoma amelye társa összejöveteleken talmudiku diszkusszi mellet szokta elfogyasztani chásszideuso közöt szint misztiku színezet va má S.-nak híve caddi szen rabb házába költi e lakomát messiás daloka énekelnek legendáka mesélgetne é gyönyörködv hallgatjá rabb kabbalisztiku szentírás-magyarázatait

14533.h

CÍMSZ Soló szeudo

SZÓCIK Sol szeudos h korrumpá alakj salsüde harmad lakom Talm hár Kötele lakom e szombatr harmad szomb délutánr minchó-i után es e nevez S.-na vallás zsid közö legkedvese szomba lakom amely társ összejöveteleke talmudik diszkussz melle szokt elfogyasztan chásszideus közö szin misztik színeze v m S.-na hív cadd sze rab házáb költ lakomá messiá dalok énekelne legendák mesélgetn gyönyörköd hallgatj rab kabbalisztik szentírás-magyarázatai

14533.

CÍMS Sol szeud

SZÓCI So szeudo korrump alak salsüd harma lako Tal há Kötel lako szombat harma szom délután minchó- utá e neve S.-n vallá zsi köz legkedves szomb lako amel tár összejövetelek talmudi diszkuss mell szok elfogyaszta chásszideu köz szi miszti színez S.-n hí cad sz ra házá köl lakom messi dalo énekeln legendá mesélget gyönyörkö hallgat ra kabbaliszti szentírás-magyarázata

14533

CÍM So szeu

SZÓC S szeud korrum ala salsü harm lak Ta h Köte lak szomba harm szo délutá minchó ut nev S.- vall zs kö legkedve szom lak ame tá összejövetele talmud diszkus mel szo elfogyaszt chásszide kö sz miszt színe S.- h ca s r ház kö lako mess dal énekel legend mesélge gyönyörk hallga r kabbaliszt szentírás-magyarázat

1453

CÍ S sze

SZÓ szeu korru al sals har la T Köt la szomb har sz délut minch u ne S. val z k legkedv szo la am t összejövetel talmu diszku me sz elfogyasz chásszid k s misz szín S. c há k lak mes da éneke legen mesélg gyönyör hallg kabbalisz szentírás-magyaráza