14534.htm

CÍMSZÓ: Soltész

SZEMÉLYNÉV: Soltész Adolf

SZÓCIKK: "Soltész, 1. Adolf, közgazdasági író és hírlap­ író, szül. Gyöngyösön 1868. Korán újságíró lett és munkatársa a Nemzeti Újságnak, az Alföldnek és a Szegedi Naplónak. Előbb az iparegyesület titkára, majd igazgatója lett. Szakcikkei, amelyek ipari és gazdasági kérdéseket tárgyalnak folyóiratokban és napilapokban jelentek meg. Főbb munkái: Magyarország és Ausztria közgazdasági viszonyáról; A választójog az iparosok szempontjából; Adóreform az ipar szempontjából ; Iparosok és kereskedők adója; A háborús adónovella."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4534. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14534.htm

CÍMSZÓ: Soltész

SZEMÉLYNÉV: Soltész Adolf

SZÓCIKK: Soltész, 1. Adolf, közgazdasági író és hírlap­ író, szül. Gyöngyösön 1868. Korán újságíró lett és munkatársa a Nemzeti Újságnak, az Alföldnek és a Szegedi Naplónak. Előbb az iparegyesület titkára, majd igazgatója lett. Szakcikkei, amelyek ipari és gazdasági kérdéseket tárgyalnak folyóiratokban és napilapokban jelentek meg. Főbb munkái: Magyarország és Ausztria közgazdasági viszonyáról; A választójog az iparosok szempontjából; Adóreform az ipar szempontjából ; Iparosok és kereskedők adója; A háborús adónovella.

14534.ht

CÍMSZÓ Soltés

SZEMÉLYNÉV Soltés Adol

SZÓCIKK Soltész 1 Adolf közgazdaság ír é hírla író szül Gyöngyösö 1868 Korá újságír let é munkatárs Nemzet Újságnak a Alföldne é Szeged Naplónak Előb a iparegyesüle titkára maj igazgatój lett Szakcikkei amelye ipar é gazdaság kérdéseke tárgyalna folyóiratokba é napilapokba jelente meg Főb munkái Magyarorszá é Ausztri közgazdaság viszonyáról választójo a iparoso szempontjából Adórefor a ipa szempontjábó Iparoso é kereskedő adója háború adónovella

14534.h

CÍMSZ Solté

SZEMÉLYNÉ Solté Ado

SZÓCIK Soltés Adol közgazdasá í hírl ír szü Gyöngyös 186 Kor újságí le munkatár Nemze Újságna Alföldn Szege Naplóna Elő iparegyesül titkár ma igazgató let Szakcikke amely ipa gazdasá kérdések tárgyaln folyóiratokb napilapokb jelent me Fő munká Magyarorsz Ausztr közgazdasá viszonyáró választój iparos szempontjábó Adórefo ip szempontjáb Iparos keresked adój hábor adónovell

14534.

CÍMS Solt

SZEMÉLYN Solt Ad

SZÓCI Solté Ado közgazdas hír í sz Gyöngyö 18 Ko újság l munkatá Nemz Újságn Alföld Szeg Naplón El iparegyesü titká m igazgat le Szakcikk amel ip gazdas kérdése tárgyal folyóiratok napilapok jelen m F munk Magyarors Auszt közgazdas viszonyár választó iparo szempontjáb Adóref i szempontjá Iparo kereske adó hábo adónovel

14534

CÍM Sol

SZEMÉLY Sol A

SZÓC Solt Ad közgazda hí s Gyöngy 1 K újsá munkat Nem Újság Alföl Sze Napló E iparegyes titk igazga l Szakcik ame i gazda kérdés tárgya folyóirato napilapo jele mun Magyaror Ausz közgazda viszonyá választ ipar szempontjá Adóre szempontj Ipar keresk ad háb adónove

1453

CÍ So

SZEMÉL So

SZÓ Sol A közgazd h Gyöng újs munka Ne Újsá Alfö Sz Napl iparegye tit igazg Szakci am gazd kérdé tárgy folyóirat napilap jel mu Magyaro Aus közgazd viszony válasz ipa szempontj Adór szempont Ipa keres a há adónov