14537.htm

CÍMSZÓ: Solti

SZEMÉLYNÉV: Solti Hermin

SZÓCIKK: Solti Hermin, színésznő, szül. Máramarosszigeten 1890. A pályáját Kolozsváron kezdte, ahol édesatyja társulatánál játszott énekesnői szerepeket. Onnan felkerült Budapestre, a Royal Orfeumba. Újabban premier-mozikban énekel vidám sanzonokat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4537. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14537.htm

CÍMSZÓ: Solti

SZEMÉLYNÉV: Solti Hermin

SZÓCIKK: Solti Hermin, színésznő, szül. Máramarosszigeten 1890. A pályáját Kolozsváron kezdte, ahol édesatyja társulatánál játszott énekesnői szerepeket. Onnan felkerült Budapestre, a Royal Orfeumba. Újabban premier-mozikban énekel vidám sanzonokat.

14537.ht

CÍMSZÓ Solt

SZEMÉLYNÉV Solt Hermi

SZÓCIKK Solt Hermin színésznő szül Máramarosszigete 1890 pályájá Kolozsváro kezdte aho édesatyj társulatáná játszot énekesnő szerepeket Onna felkerül Budapestre Roya Orfeumba Újabba premier-mozikba éneke vidá sanzonokat

14537.h

CÍMSZ Sol

SZEMÉLYNÉ Sol Herm

SZÓCIK Sol Hermi színészn szü Máramarossziget 189 pályáj Kolozsvár kezdt ah édesaty társulatán játszo énekesn szerepeke Onn felkerü Budapestr Roy Orfeumb Újabb premier-mozikb ének vid sanzonoka

14537.

CÍMS So

SZEMÉLYN So Her

SZÓCI So Herm színész sz Máramarosszige 18 pályá Kolozsvá kezd a édesat társulatá játsz énekes szerepek On felker Budapest Ro Orfeum Újab premier-mozik éne vi sanzonok

14537

CÍM S

SZEMÉLY S He

SZÓC S Her színés s Máramarosszig 1 pály Kolozsv kez édesa társulat játs éneke szerepe O felke Budapes R Orfeu Úja premier-mozi én v sanzono

1453SZEMÉL H

SZÓ He színé Máramarosszi pál Kolozs ke édes társula ját ének szerep felk Budape Orfe Új premier-moz é sanzon