14548.htm

CÍMSZÓ: Sonnenfeld

SZEMÉLYNÉV: Sonnenfeld Zsigmond

SZÓCIKK: "Sonnenfeld Zsigmond, író, szül. Vágújhelyen 1845 okt. 1. Az egyetemet Budapesten végezte el s a modern nyelvek tanára lett a budapesti állami felső leányiskolában, egyszersmind munkatársa volt a Pester Lloydnak és Neues Pester Journal­nak. 1890-ben Hirsch báró titkárául Parisba költözött. A Hirsch báró által alapított argentínai zsidó földművelő kolóniák organizátora volt s többször meglátogatta a gyarmatokat. Egy ilyen útjáról az IMIT évkönyvében számol be. A kolónizálást később Kanadában is folytatták S. tervei szerint. 1912-ben visszatért Budapestre. Önállóan megjelent müvei: Lenau Miklós élete és művei (1882); Jüdische Bauernkolonien (1914); Ungarns Manner der Zeit (1916); Bilder aus Russland (1914-15)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4548. címszó a lexikon => 797. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14548.htm

CÍMSZÓ: Sonnenfeld

SZEMÉLYNÉV: Sonnenfeld Zsigmond

SZÓCIKK: Sonnenfeld Zsigmond, író, szül. Vágújhelyen 1845 okt. 1. Az egyetemet Budapesten végezte el s a modern nyelvek tanára lett a budapesti állami felső leányiskolában, egyszersmind munkatársa volt a Pester Lloydnak és Neues Pester Journal­nak. 1890-ben Hirsch báró titkárául Parisba költözött. A Hirsch báró által alapított argentínai zsidó földművelő kolóniák organizátora volt s többször meglátogatta a gyarmatokat. Egy ilyen útjáról az IMIT évkönyvében számol be. A kolónizálást később Kanadában is folytatták S. tervei szerint. 1912-ben visszatért Budapestre. Önállóan megjelent müvei: Lenau Miklós élete és művei 1882 ; Jüdische Bauernkolonien 1914 ; Ungarns Manner der Zeit 1916 ; Bilder aus Russland 1914-15 .

14548.ht

CÍMSZÓ Sonnenfel

SZEMÉLYNÉV Sonnenfel Zsigmon

SZÓCIKK Sonnenfel Zsigmond író szül Vágújhelye 184 okt 1 A egyeteme Budapeste végezt e moder nyelve tanár let budapest állam fels leányiskolában egyszersmin munkatárs vol Peste Lloydna é Neue Peste Journal­nak 1890-be Hirsc bár titkáráu Parisb költözött Hirsc bár álta alapítot argentína zsid földművel kolóniá organizátor vol többszö meglátogatt gyarmatokat Eg ilye útjáró a IMI évkönyvébe számo be kolónizálás későb Kanadába i folytattá S terve szerint 1912-be visszatér Budapestre Önállóa megjelen müvei Lena Mikló élet é műve 188 Jüdisch Bauernkolonie 191 Ungarn Manne de Zei 191 Bilde au Russlan 1914-1

14548.h

CÍMSZ Sonnenfe

SZEMÉLYNÉ Sonnenfe Zsigmo

SZÓCIK Sonnenfe Zsigmon ír szü Vágújhely 18 ok egyetem Budapest végez mode nyelv taná le budapes álla fel leányiskolába egyszersmi munkatár vo Pest Lloydn Neu Pest Journal­na 1890-b Hirs bá titkárá Paris költözöt Hirs bá ált alapíto argentín zsi földműve kolóni organizáto vo többsz meglátogat gyarmatoka E ily útjár IM évkönyvéb szám b kolónizálá késő Kanadáb folytatt terv szerin 1912-b visszaté Budapestr Önálló megjele müve Len Mikl éle műv 18 Jüdisc Bauernkoloni 19 Ungar Mann d Ze 19 Bild a Russla 1914-

14548.

CÍMS Sonnenf

SZEMÉLYN Sonnenf Zsigm

SZÓCI Sonnenf Zsigmo í sz Vágújhel 1 o egyete Budapes vége mod nyel tan l budape áll fe leányiskoláb egyszersm munkatá v Pes Lloyd Ne Pes Journal­n 1890- Hir b titkár Pari költözö Hir b ál alapít argentí zs földműv kolón organizát v többs meglátoga gyarmatok il útjá I évkönyvé szá kolónizál kés Kanadá folytat ter szeri 1912- visszat Budapest Önáll megjel müv Le Mik él mű 1 Jüdis Bauernkolon 1 Unga Man Z 1 Bil Russl 1914

14548

CÍM Sonnen

SZEMÉLY Sonnen Zsig

SZÓC Sonnen Zsigm s Vágújhe egyet Budape vég mo nye ta budap ál f leányiskolá egyszers munkat Pe Lloy N Pe Journal­ 1890 Hi titká Par költöz Hi á alapí argent z földmű koló organizá több meglátog gyarmato i útj évkönyv sz kolónizá ké Kanad folyta te szer 1912 vissza Budapes Önál megje mü L Mi é m Jüdi Bauernkolo Ung Ma Bi Russ 191

1454

CÍ Sonne

SZEMÉL Sonne Zsi

SZÓ Sonne Zsig Vágújh egye Budap vé m ny t buda á leányiskol egyszer munka P Llo P Journa 189 H titk Pa költö H alap argen földm kol organiz töb megláto gyarmat út évköny s kolóniz k Kana folyt t sze 191 vissz Budape Öná megj m M Jüd Bauernkol Un M B Rus 19