14551.htm

CÍMSZÓ: Sonnenschein

SZEMÉLYNÉV: Sonnenschein Salomon

SZÓCIKK: Sonnenschein Salamon H., rabbi, szül. Turócszentmártonban 1839 jún. 24., megh. 1910 körül Amerikában. Boskowitzban tanult a jesiván s 1863. itt nyert rabbiképesítést. Ezután Hamburgban, majd a jénai egyetemen tanult tovább s itt doktorált, majd rabbi lett Varasdon, később Prágában, azután New-Yorkban, St. Louisban, 1905-től kezdve Des Moinesben, Jowa állam fővárosában. Számos értekezése jelent meg német és angol tudományos folyóiratokban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4551. címszó a lexikon => 797. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14551.htm

CÍMSZÓ: Sonnenschein

SZEMÉLYNÉV: Sonnenschein Salomon

SZÓCIKK: Sonnenschein Salamon H., rabbi, szül. Turócszentmártonban 1839 jún. 24., megh. 1910 körül Amerikában. Boskowitzban tanult a jesiván s 1863. itt nyert rabbiképesítést. Ezután Hamburgban, majd a jénai egyetemen tanult tovább s itt doktorált, majd rabbi lett Varasdon, később Prágában, azután New-Yorkban, St. Louisban, 1905-től kezdve Des Moinesben, Jowa állam fővárosában. Számos értekezése jelent meg német és angol tudományos folyóiratokban.

14551.ht

CÍMSZÓ Sonnenschei

SZEMÉLYNÉV Sonnenschei Salomo

SZÓCIKK Sonnenschei Salamo H. rabbi szül Turócszentmártonba 183 jún 24. megh 191 körü Amerikában Boskowitzba tanul jesivá 1863 it nyer rabbiképesítést Ezutá Hamburgban maj jéna egyeteme tanul továb it doktorált maj rabb let Varasdon későb Prágában azutá New-Yorkban St Louisban 1905-tő kezdv De Moinesben Jow álla fővárosában Számo értekezés jelen me néme é ango tudományo folyóiratokban

14551.h

CÍMSZ Sonnensche

SZEMÉLYNÉ Sonnensche Salom

SZÓCIK Sonnensche Salam H rabb szü Turócszentmártonb 18 jú 24 meg 19 kör Amerikába Boskowitzb tanu jesiv 186 i nye rabbiképesítés Ezut Hamburgba ma jén egyetem tanu tová i doktorál ma rab le Varasdo késő Prágába azut New-Yorkba S Louisba 1905-t kezd D Moinesbe Jo áll fővárosába Szám értekezé jele m ném ang tudomány folyóiratokba

14551.

CÍMS Sonnensch

SZEMÉLYN Sonnensch Salo

SZÓCI Sonnensch Sala rab sz Turócszentmárton 1 j 2 me 1 kö Amerikáb Boskowitz tan jesi 18 ny rabbiképesíté Ezu Hamburgb m jé egyete tan tov doktorá m ra l Varasd kés Prágáb azu New-Yorkb Louisb 1905- kez Moinesb J ál fővárosáb Szá értekez jel né an tudomán folyóiratokb

14551

CÍM Sonnensc

SZEMÉLY Sonnensc Sal

SZÓC Sonnensc Sal ra s Turócszentmárto m k Ameriká Boskowit ta jes 1 n rabbiképesít Ez Hamburg j egyet ta to doktor r Varas ké Prágá az New-York Louis 1905 ke Moines á fővárosá Sz érteke je n a tudomá folyóiratok

1455

CÍ Sonnens

SZEMÉL Sonnens Sa

SZÓ Sonnens Sa r Turócszentmárt Amerik Boskowi t je rabbiképesí E Hambur egye t t dokto Vara k Prág a New-Yor Loui 190 k Moine főváros S értek j tudom folyóirato