14556.htm

CÍMSZÓ: Sor habor

SZÓCIKK: Sor habor, legendás, mitikus állat. Hatalmas étvágyú ökör, mely naponta egy hegynyi legelőt legel le. A legenda szerint ebből az állatból fognak enni egykor az igazak a túlvilág isteni lakomáján.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4556. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14556.htm

CÍMSZÓ: Sor habor

SZÓCIKK: Sor habor, legendás, mitikus állat. Hatalmas étvágyú ökör, mely naponta egy hegynyi legelőt legel le. A legenda szerint ebből az állatból fognak enni egykor az igazak a túlvilág isteni lakomáján.

14556.ht

CÍMSZÓ So habo

SZÓCIKK So habor legendás mitiku állat Hatalma étvágy ökör mel napont eg hegyny legelő lege le legend szerin ebbő a állatbó fogna enn egyko a igaza túlvilá isten lakomáján

14556.h

CÍMSZ S hab

SZÓCIK S habo legendá mitik álla Hatalm étvág ökö me napon e hegyn legel leg l legen szeri ebb állatb fogn en egyk igaz túlvil iste lakomájá

14556.

CÍMS ha

SZÓCI hab legend miti áll Hatal étvá ök m napo hegy lege le lege szer eb állat fog e egy iga túlvi ist lakomáj

14556

CÍM h

SZÓC ha legen mit ál Hata étv ö nap heg leg l leg sze e álla fo eg ig túlv is lakomá

1455SZÓ h lege mi á Hat ét na he le le sz áll f e i túl i lakom