14557.htm

CÍMSZÓ: Sós

SZEMÉLYNÉV: Sós Aladár

SZÓCIKK: Sós Aladár, építész, szül. Temesvárott 1887. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, utána a magyar államvasutaknál főmérnök volt. Több pályázatot és a mérnökegyleti ösztöndíjat nyert. Mint szakíró és lapszerkesztő is működött. A legutóbbi években Jakab Dezső építésszel (1. o.) társulva dolgozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4557. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14557.htm

CÍMSZÓ: Sós

SZEMÉLYNÉV: Sós Aladár

SZÓCIKK: Sós Aladár, építész, szül. Temesvárott 1887. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, utána a magyar államvasutaknál főmérnök volt. Több pályázatot és a mérnökegyleti ösztöndíjat nyert. Mint szakíró és lapszerkesztő is működött. A legutóbbi években Jakab Dezső építésszel 1. o. társulva dolgozik.

14557.ht

CÍMSZÓ Só

SZEMÉLYNÉV Só Aladá

SZÓCIKK Só Aladár építész szül Temesvárot 1887 Tanulmányai budapest műegyeteme végezte után magya államvasutakná főmérnö volt Töb pályázato é mérnökegylet ösztöndíja nyert Min szakír é lapszerkeszt i működött legutóbb évekbe Jaka Dezs építéssze 1 o társulv dolgozik

14557.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Alad

SZÓCIK S Aladá építés szü Temesváro 188 Tanulmánya budapes műegyetem végezt utá magy államvasutakn főmérn vol Tö pályázat mérnökegyle ösztöndíj nyer Mi szakí lapszerkesz működöt legutób évekb Jak Dez építéssz társul dolgozi

14557.

CÍMS

SZEMÉLYN Ala

SZÓCI Alad építé sz Temesvár 18 Tanulmány budape műegyete végez ut mag államvasutak főmér vo T pályáza mérnökegyl ösztöndí nye M szak lapszerkes működö legutó évek Ja De építéss társu dolgoz

14557

CÍM

SZEMÉLY Al

SZÓC Ala épít s Temesvá 1 Tanulmán budap műegyet vége u ma államvasuta főmé v pályáz mérnökegy ösztönd ny sza lapszerke működ legut éve J D építés társ dolgo

1455SZEMÉL A

SZÓ Al épí Temesv Tanulmá buda műegye vég m államvasut főm pályá mérnökeg ösztön n sz lapszerk műkö legu év építé tár dolg