14558.htm

CÍMSZÓ: Sós

SZEMÉLYNÉV: Sós Géza

SZÓCIKK: Sós Géza, szobrász, Salten Félix (1. o.) író fivére, szül. Bécsben 1870., megh. Budapesten 1918. Főleg állatszobrokat mintázott jellegzetes mozdulatokban. Iskoláit Budapesten járta, művészi tanulmányait a bécsi akadémián végezte. Itthon előbb Zala Györgynél segédkezett a millenáris emlékművön, majd önállóan dolgozott és a Műcsarnokban állított ki. Később Buenos Airesba vándorolt ki, ott nem tudott érvényesülni és visszajött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4558. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14558.htm

CÍMSZÓ: Sós

SZEMÉLYNÉV: Sós Géza

SZÓCIKK: Sós Géza, szobrász, Salten Félix 1. o. író fivére, szül. Bécsben 1870., megh. Budapesten 1918. Főleg állatszobrokat mintázott jellegzetes mozdulatokban. Iskoláit Budapesten járta, művészi tanulmányait a bécsi akadémián végezte. Itthon előbb Zala Györgynél segédkezett a millenáris emlékművön, majd önállóan dolgozott és a Műcsarnokban állított ki. Később Buenos Airesba vándorolt ki, ott nem tudott érvényesülni és visszajött.

14558.ht

CÍMSZÓ Só

SZEMÉLYNÉV Só Géz

SZÓCIKK Só Géza szobrász Salte Féli 1 o ír fivére szül Bécsbe 1870. megh Budapeste 1918 Főle állatszobroka mintázot jellegzete mozdulatokban Iskolái Budapeste járta művész tanulmányai bécs akadémiá végezte Ittho előb Zal Györgyné segédkezet millenári emlékművön maj önállóa dolgozot é Műcsarnokba állítot ki Későb Bueno Airesb vándorol ki ot ne tudot érvényesüln é visszajött

14558.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Gé

SZÓCIK S Géz szobrás Salt Fél í fivér szü Bécsb 1870 meg Budapest 191 Fől állatszobrok mintázo jellegzet mozdulatokba Iskolá Budapest járt művés tanulmánya béc akadémi végezt Itth elő Za Györgyn segédkeze millenár emlékművö ma önálló dolgozo Műcsarnokb állíto k Késő Buen Aires vándoro k o n tudo érvényesül visszajöt

14558.

CÍMS

SZEMÉLYN G

SZÓCI Gé szobrá Sal Fé fivé sz Bécs 187 me Budapes 19 Fő állatszobro mintáz jellegze mozdulatokb Iskol Budapes jár művé tanulmány bé akadém végez Itt el Z György segédkez millená emlékműv m önáll dolgoz Műcsarnok állít Kés Bue Aire vándor tud érvényesü visszajö

14558

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC G szobr Sa F fiv s Béc 18 m Budape 1 F állatszobr mintá jellegz mozdulatok Isko Budape já műv tanulmán b akadé vége It e Györg segédke millen emlékmű önál dolgo Műcsarno állí Ké Bu Air vándo tu érvényes visszaj

1455SZEMÉL

SZÓ szob S fi Bé 1 Budap állatszob mint jelleg mozdulato Isk Budap j mű tanulmá akad vég I Györ segédk mille emlékm öná dolg Műcsarn áll K B Ai vánd t érvénye vissza