14559.htm

CÍMSZÓ: Sovevim

SZÓCIKK: "Sovevim névvel jelezzük ama böjtnapokat, melyeket a szökőévekben tart a zsinagóga gyermekbetegségek elkerülése végett. Nevét onnan nyerte, hogy ezeket a böjtöket ama hetek hétfőin tartják, melyeknek szombatjain a következő hetiszakaszok olvastatnak fel: Semósz, voéró, bó, besálách, Jiszró, mispotim, terumó, tecave. E szavak kezdő betűi adják a S. szót; ezért röviden e napokat S. böjtnek nevezik. Ha a hétfő újholdra, vagy más böjtöt kizáró napra esik, akkor csütörtökön böjtölnek. L. Böjtnapok"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4559. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14559.htm

CÍMSZÓ: Sovevim

SZÓCIKK: Sovevim névvel jelezzük ama böjtnapokat, melyeket a szökőévekben tart a zsinagóga gyermekbetegségek elkerülése végett. Nevét onnan nyerte, hogy ezeket a böjtöket ama hetek hétfőin tartják, melyeknek szombatjain a következő hetiszakaszok olvastatnak fel: Semósz, voéró, bó, besálách, Jiszró, mispotim, terumó, tecave. E szavak kezdő betűi adják a S. szót; ezért röviden e napokat S. böjtnek nevezik. Ha a hétfő újholdra, vagy más böjtöt kizáró napra esik, akkor csütörtökön böjtölnek. L. Böjtnapok

14559.ht

CÍMSZÓ Sovevi

SZÓCIKK Sovevi névve jelezzü am böjtnapokat melyeke szökőévekbe tar zsinagóg gyermekbetegsége elkerülés végett Nevé onna nyerte hog ezeke böjtöke am hete hétfői tartják melyekne szombatjai következ hetiszakaszo olvastatna fel Semósz voéró bó besálách Jiszró mispotim terumó tecave szava kezd betű adjá S szót ezér rövide napoka S böjtne nevezik H hétf újholdra vag má böjtö kizár napr esik akko csütörtökö böjtölnek L Böjtnapo

14559.h

CÍMSZ Sovev

SZÓCIK Sovev névv jelezz a böjtnapoka melyek szökőévekb ta zsinagó gyermekbetegség elkerülé véget Nev onn nyert ho ezek böjtök a het hétfő tartjá melyekn szombatja követke hetiszakasz olvastatn fe Semós voér b besálác Jiszr mispoti terum tecav szav kez bet adj szó ezé rövid napok böjtn nevezi hét újholdr va m böjt kizá nap esi akk csütörtök böjtölne Böjtnap

14559.

CÍMS Sove

SZÓCI Sove név jelez böjtnapok melye szökőévek t zsinag gyermekbetegsé elkerül vége Ne on nyer h eze böjtö he hétf tartj melyek szombatj követk hetiszakas olvastat f Semó voé besálá Jisz mispot teru teca sza ke be ad sz ez rövi napo böjt nevez hé újhold v böj kiz na es ak csütörtö böjtöln Böjtna

14559

CÍM Sov

SZÓC Sov né jele böjtnapo mely szökőéve zsina gyermekbetegs elkerü vég N o nye ez böjt h hét tart melye szombat követ hetiszaka olvasta Sem vo besál Jis mispo ter tec sz k b a s e röv nap böj neve h újhol bö ki n e a csütört böjtöl Böjtn

1455

CÍ So

SZÓ So n jel böjtnap mel szökőév zsin gyermekbeteg elker vé ny e böj hé tar mely szomba köve hetiszak olvast Se v besá Ji misp te te s rö na bö nev újho b k csütör böjtö Böjt