14560.htm

CÍMSZÓ: Spiegel

SZEMÉLYNÉV: Spiegel Ármin

SZÓCIKK: Spiegel, l. Ármin, rabbi, szül. Korneuburgban (Alsó-Ausztria) 1883 jan. 28. 1898-1909-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1910-ben .avatták rabbivá, 1924. bölcsészdoktorrá Budapesten. 1910-ben Szarvas, 1911 óta esztergomi főrabbi. Fő müve: József ibn Kaszpi Gerór Hakeszef c. logikájának előszava és bevezetése (Budapest 1924).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4560. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14560.htm

CÍMSZÓ: Spiegel

SZEMÉLYNÉV: Spiegel Ármin

SZÓCIKK: Spiegel, l. Ármin, rabbi, szül. Korneuburgban Alsó-Ausztria 1883 jan. 28. 1898-1909-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1910-ben .avatták rabbivá, 1924. bölcsészdoktorrá Budapesten. 1910-ben Szarvas, 1911 óta esztergomi főrabbi. Fő müve: József ibn Kaszpi Gerór Hakeszef c. logikájának előszava és bevezetése Budapest 1924 .

14560.ht

CÍMSZÓ Spiege

SZEMÉLYNÉV Spiege Ármi

SZÓCIKK Spiegel l Ármin rabbi szül Korneuburgba Alsó-Ausztri 188 jan 28 1898-1909-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1910-be .avattá rabbivá 1924 bölcsészdoktorr Budapesten 1910-be Szarvas 191 ót esztergom főrabbi F müve Józse ib Kaszp Geró Hakesze c logikájána előszav é bevezetés Budapes 192

14560.h

CÍMSZ Spieg

SZEMÉLYNÉ Spieg Árm

SZÓCIK Spiege Ármi rabb szü Korneuburgb Alsó-Ausztr 18 ja 2 1898-1909- vo budapes Rabbikép növendék 1910-b .avatt rabbiv 192 bölcsészdoktor Budapeste 1910-b Szarva 19 ó esztergo főrabb müv Józs i Kasz Ger Hakesz logikáján elősza bevezeté Budape 19

14560.

CÍMS Spie

SZEMÉLYN Spie Ár

SZÓCI Spieg Árm rab sz Korneuburg Alsó-Auszt 1 j 1898-1909 v budape Rabbiké növendé 1910- .avat rabbi 19 bölcsészdokto Budapest 1910- Szarv 1 eszterg főrab mü Józ Kas Ge Hakes logikájá elősz bevezet Budap 1

14560

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Á

SZÓC Spie Ár ra s Korneubur Alsó-Ausz 1898-190 budap Rabbik növend 1910 .ava rabb 1 bölcsészdokt Budapes 1910 Szar eszter főra m Jó Ka G Hake logikáj elős beveze Buda

1456

CÍ Sp

SZEMÉL Sp

SZÓ Spi Á r Korneubu Alsó-Aus 1898-19 buda Rabbi növen 191 .av rab bölcsészdok Budape 191 Sza eszte főr J K Hak logiká elő bevez Bud