14562.htm

CÍMSZÓ: Spiegler

SZEMÉLYNÉV: Spiegler Gyula

SZÓCIKK: "Spiegler Gyula Sámuel, rabbi, szül. Balassagyarmaton 1838., megh. Budapesten. Tanulmányait Brünnben, Prágában, majd Budapesten végezte, később itt iskolát nyitott. Nevezetesebb művei: Philosophische Reflexiónenüber die israelitische Religion (Kassa, 1860); Vádirat a vérvád ellen (Kassa, 1883); Héber bölcsészet (Budapest, 1885); Die Phüosophie der Kabbala (Lipcse, 1886); Die Geschichte der Phüosophie des Judenthums (Lipcse, 1890); Die Unsterfc lichkeit der Seele (Lipcse, 1895). Megírta németül a magyarok és szabadságharcuk történetét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4562. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14562.htm

CÍMSZÓ: Spiegler

SZEMÉLYNÉV: Spiegler Gyula

SZÓCIKK: Spiegler Gyula Sámuel, rabbi, szül. Balassagyarmaton 1838., megh. Budapesten. Tanulmányait Brünnben, Prágában, majd Budapesten végezte, később itt iskolát nyitott. Nevezetesebb művei: Philosophische Reflexiónenüber die israelitische Religion Kassa, 1860 ; Vádirat a vérvád ellen Kassa, 1883 ; Héber bölcsészet Budapest, 1885 ; Die Phüosophie der Kabbala Lipcse, 1886 ; Die Geschichte der Phüosophie des Judenthums Lipcse, 1890 ; Die Unsterfc lichkeit der Seele Lipcse, 1895 . Megírta németül a magyarok és szabadságharcuk történetét.

14562.ht

CÍMSZÓ Spiegle

SZEMÉLYNÉV Spiegle Gyul

SZÓCIKK Spiegle Gyul Sámuel rabbi szül Balassagyarmato 1838. megh Budapesten Tanulmányai Brünnben Prágában maj Budapeste végezte későb it iskolá nyitott Nevezeteseb művei Philosophisch Reflexiónenübe di israelitisch Religio Kassa 186 Vádira vérvá elle Kassa 188 Hébe bölcsésze Budapest 188 Di Phüosophi de Kabbal Lipcse 188 Di Geschicht de Phüosophi de Judenthum Lipcse 189 Di Unsterf lichkei de Seel Lipcse 189 Megírt németü magyaro é szabadságharcu történetét

14562.h

CÍMSZ Spiegl

SZEMÉLYNÉ Spiegl Gyu

SZÓCIK Spiegl Gyu Sámue rabb szü Balassagyarmat 1838 meg Budapeste Tanulmánya Brünnbe Prágába ma Budapest végezt késő i iskol nyitot Nevezetese műve Philosophisc Reflexiónenüb d israelitisc Religi Kass 18 Vádir vérv ell Kass 18 Héb bölcsész Budapes 18 D Phüosoph d Kabba Lipcs 18 D Geschich d Phüosoph d Judenthu Lipcs 18 D Unster lichke d See Lipcs 18 Megír német magyar szabadságharc történeté

14562.

CÍMS Spieg

SZEMÉLYN Spieg Gy

SZÓCI Spieg Gy Sámu rab sz Balassagyarma 183 me Budapest Tanulmány Brünnb Prágáb m Budapes végez kés isko nyito Nevezetes műv Philosophis Reflexiónenü israelitis Relig Kas 1 Vádi vér el Kas 1 Hé bölcsés Budape 1 Phüosop Kabb Lipc 1 Geschic Phüosop Judenth Lipc 1 Unste lichk Se Lipc 1 Megí néme magya szabadsághar történet

14562

CÍM Spie

SZEMÉLY Spie G

SZÓC Spie G Sám ra s Balassagyarm 18 m Budapes Tanulmán Brünn Prágá Budape vége ké isk nyit Nevezete mű Philosophi Reflexiónen israeliti Reli Ka Vád vé e Ka H bölcsé Budap Phüoso Kab Lip Geschi Phüoso Judent Lip Unst lich S Lip Meg ném magy szabadságha történe

1456

CÍ Spi

SZEMÉL Spi

SZÓ Spi Sá r Balassagyar 1 Budape Tanulmá Brün Prág Budap vég k is nyi Nevezet m Philosoph Reflexióne israelit Rel K Vá v K bölcs Buda Phüos Ka Li Gesch Phüos Juden Li Uns lic Li Me né mag szabadságh történ