14563.htm

CÍMSZÓ: Spielberger

SZEMÉLYNÉV: Spielberger Leó

SZÓCIKK: "Spielberger, 1. Leó, író, szül. Kassán 1898. Megjelent munkái: Gól (novellák, Kassa, 1921); Dybuk (fordítás Lányi Menyhérttel együtt, Kassa, 1924); Zsidó építők (tanulmány, Prága-Kassa, 1926). Önálló irodalmi munkákon kívül szorgalmasan fordítja magyarra a jiddis és héber írókat. Több jiddis színdarab az ő fordításában került színre a szlovenszkói és ruszinszkói magyar színházakban. E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4563. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14563.htm

CÍMSZÓ: Spielberger

SZEMÉLYNÉV: Spielberger Leó

SZÓCIKK: Spielberger, 1. Leó, író, szül. Kassán 1898. Megjelent munkái: Gól novellák, Kassa, 1921 ; Dybuk fordítás Lányi Menyhérttel együtt, Kassa, 1924 ; Zsidó építők tanulmány, Prága-Kassa, 1926 . Önálló irodalmi munkákon kívül szorgalmasan fordítja magyarra a jiddis és héber írókat. Több jiddis színdarab az ő fordításában került színre a szlovenszkói és ruszinszkói magyar színházakban. E lexikon munkatársa.

14563.ht

CÍMSZÓ Spielberge

SZEMÉLYNÉV Spielberge Le

SZÓCIKK Spielberger 1 Leó író szül Kassá 1898 Megjelen munkái Gó novellák Kassa 192 Dybu fordítá Lány Menyhértte együtt Kassa 192 Zsid építő tanulmány Prága-Kassa 192 Önáll irodalm munkáko kívü szorgalmasa fordítj magyarr jiddi é hébe írókat Töb jiddi színdara a fordításába kerül színr szlovenszkó é ruszinszkó magya színházakban lexiko munkatársa

14563.h

CÍMSZ Spielberg

SZEMÉLYNÉ Spielberg L

SZÓCIK Spielberge Le ír szü Kass 189 Megjele munká G novellá Kass 19 Dyb fordít Lán Menyhértt együt Kass 19 Zsi épít tanulmán Prága-Kass 19 Önál irodal munkák kív szorgalmas fordít magyar jidd héb íróka Tö jidd színdar fordításáb kerü szín szlovenszk ruszinszk magy színházakba lexik munkatárs

14563.

CÍMS Spielber

SZEMÉLYN Spielber

SZÓCI Spielberg L í sz Kas 18 Megjel munk novell Kas 1 Dy fordí Lá Menyhért együ Kas 1 Zs épí tanulmá Prága-Kas 1 Öná iroda munká kí szorgalma fordí magya jid hé írók T jid színda fordításá ker szí szlovensz ruszinsz mag színházakb lexi munkatár

14563

CÍM Spielbe

SZEMÉLY Spielbe

SZÓC Spielber s Ka 1 Megje mun novel Ka D ford L Menyhér egy Ka Z ép tanulm Prága-Ka Ön irod munk k szorgalm ford magy ji h író ji színd fordítás ke sz szlovens ruszins ma színházak lex munkatá

1456

CÍ Spielb

SZEMÉL Spielb

SZÓ Spielbe K Megj mu nove K for Menyhé eg K é tanul Prága-K Ö iro mun szorgal for mag j ír j szín fordítá k s szloven ruszin m színháza le munkat