14565.htm

CÍMSZÓ: Spielmann

SZEMÉLYNÉV: Spielmann Zsigmond

SZÓCIKK: Spielmann Zsigmond, író, szül. Csaczán 1862 szept. 3. Kiadta a Volapük Almanachot és a Volapük grammatikát (Die Weltsprache Volapük, Leipzig). Elnöke volt a bécsi tudományos világnyelv társaságnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4565. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14565.htm

CÍMSZÓ: Spielmann

SZEMÉLYNÉV: Spielmann Zsigmond

SZÓCIKK: Spielmann Zsigmond, író, szül. Csaczán 1862 szept. 3. Kiadta a Volapük Almanachot és a Volapük grammatikát Die Weltsprache Volapük, Leipzig . Elnöke volt a bécsi tudományos világnyelv társaságnak.

14565.ht

CÍMSZÓ Spielman

SZEMÉLYNÉV Spielman Zsigmon

SZÓCIKK Spielman Zsigmond író szül Csaczá 186 szept 3 Kiadt Volapü Almanacho é Volapü grammatiká Di Weltsprach Volapük Leipzi Elnök vol bécs tudományo világnyel társaságnak

14565.h

CÍMSZ Spielma

SZEMÉLYNÉ Spielma Zsigmo

SZÓCIK Spielma Zsigmon ír szü Csacz 18 szep Kiad Volap Almanach Volap grammatik D Weltsprac Volapü Leipz Elnö vo béc tudomány világnye társaságna

14565.

CÍMS Spielm

SZEMÉLYN Spielm Zsigm

SZÓCI Spielm Zsigmo í sz Csac 1 sze Kia Vola Almanac Vola grammati Weltspra Volap Leip Eln v bé tudomán világny társaságn

14565

CÍM Spiel

SZEMÉLY Spiel Zsig

SZÓC Spiel Zsigm s Csa sz Ki Vol Almana Vol grammat Weltspr Vola Lei El b tudomá világn társaság

1456

CÍ Spie

SZEMÉL Spie Zsi

SZÓ Spie Zsig Cs s K Vo Alman Vo gramma Weltsp Vol Le E tudom világ társasá