14569.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Lázár

SZÓCIKK: "Spira Lázár, rabbi, szül. Strzyzovban 1868. Híres rabbi-csaladból származik. 1902-ben a munkácsi hitközség rabbikollégiumának főnökévé (ros bészdin), majd 1913. a hitközség főrabbijává választották. Igazgatója a munkácsi nyilvános rabbiiskolának. Megjelent munkái: Minchász Elózor (responsumok 3 köt); Osz Chajim Vesólom; Chamiso Máamorosz ; Zichron Cadikim és Ólasz Tomid."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4569. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14569.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Lázár

SZÓCIKK: Spira Lázár, rabbi, szül. Strzyzovban 1868. Híres rabbi-csaladból származik. 1902-ben a munkácsi hitközség rabbikollégiumának főnökévé ros bészdin , majd 1913. a hitközség főrabbijává választották. Igazgatója a munkácsi nyilvános rabbiiskolának. Megjelent munkái: Minchász Elózor responsumok 3 köt ; Osz Chajim Vesólom; Chamiso Máamorosz ; Zichron Cadikim és Ólasz Tomid.

14569.ht

CÍMSZÓ Spir

SZEMÉLYNÉV Spir Lázá

SZÓCIKK Spir Lázár rabbi szül Strzyzovba 1868 Híre rabbi-csaladbó származik 1902-be munkács hitközsé rabbikollégiumána főnökév ro bészdi maj 1913 hitközsé főrabbijáv választották Igazgatój munkács nyilváno rabbiiskolának Megjelen munkái Minchás Elózo responsumo kö Os Chaji Vesólom Chamis Máamoros Zichro Cadiki é Ólas Tomid

14569.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Láz

SZÓCIK Spi Lázá rabb szü Strzyzovb 186 Hír rabbi-csaladb származi 1902-b munkác hitközs rabbikollégiumán főnöké r bészd ma 191 hitközs főrabbijá választottá Igazgató munkác nyilván rabbiiskolána Megjele munká Minchá Elóz responsum k O Chaj Vesólo Chami Máamoro Zichr Cadik Óla Tomi

14569.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp Lá

SZÓCI Sp Láz rab sz Strzyzov 18 Hí rabbi-csalad származ 1902- munká hitköz rabbikollégiumá főnök bész m 19 hitköz főrabbij választott Igazgat munká nyilvá rabbiiskolán Megjel munk Minch Eló responsu Cha Vesól Cham Máamor Zich Cadi Ól Tom

14569

CÍM S

SZEMÉLY S L

SZÓC S Lá ra s Strzyzo 1 H rabbi-csala szárma 1902 munk hitkö rabbikollégium főnö bés 1 hitkö főrabbi választot Igazga munk nyilv rabbiiskolá Megje mun Minc El respons Ch Vesó Cha Máamo Zic Cad Ó To

1456SZEMÉL

SZÓ L r Strzyz rabbi-csal szárm 190 mun hitk rabbikollégiu főn bé hitk főrabb választo Igazg mun nyil rabbiiskol Megj mu Min E respon C Ves Ch Máam Zi Ca T