14570.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Salamon

SZÓCIKK: Spira Salamon, rabbi. szül. Lengyelországban, a Przemysl közelében levő Ribatits községben 1832., inegh. 1893. Nagybátyjánál, S. Cevi Elimelechnél (1. o.) nevelkedett. 1857-ben a strizevi hitközség rabbija lett, ahol 25 éven át működött. 1882-ben elfoglalta a munkácsi rabbiszéket és nagy erővel terjesztette a cháeszidizmust a magyarországi zsidóság között. A Talmudban és a kabbalában nagy jártassággal bírt és gyakran fordultak hozzá tudományos kérdésekkel. Fia és unokája művében jelentek meg egyes responsumai Sém Slomo címmel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4570. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14570.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Salamon

SZÓCIKK: Spira Salamon, rabbi. szül. Lengyelországban, a Przemysl közelében levő Ribatits községben 1832., inegh. 1893. Nagybátyjánál, S. Cevi Elimelechnél 1. o. nevelkedett. 1857-ben a strizevi hitközség rabbija lett, ahol 25 éven át működött. 1882-ben elfoglalta a munkácsi rabbiszéket és nagy erővel terjesztette a cháeszidizmust a magyarországi zsidóság között. A Talmudban és a kabbalában nagy jártassággal bírt és gyakran fordultak hozzá tudományos kérdésekkel. Fia és unokája művében jelentek meg egyes responsumai Sém Slomo címmel.

14570.ht

CÍMSZÓ Spir

SZEMÉLYNÉV Spir Salamo

SZÓCIKK Spir Salamon rabbi szül Lengyelországban Przemys közelébe lev Ribatit községbe 1832. inegh 1893 Nagybátyjánál S Cev Elimelechné 1 o nevelkedett 1857-be strizev hitközsé rabbij lett aho 2 éve á működött 1882-be elfoglalt munkács rabbiszéke é nag erőve terjesztett cháeszidizmus magyarország zsidósá között Talmudba é kabbalába nag jártasságga bír é gyakra fordulta hozz tudományo kérdésekkel Fi é unokáj művébe jelente me egye responsuma Sé Slom címmel

14570.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Salam

SZÓCIK Spi Salamo rabb szü Lengyelországba Przemy közeléb le Ribati községb 1832 ineg 189 Nagybátyjáná Ce Elimelechn nevelkedet 1857-b strize hitközs rabbi let ah év működöt 1882-b elfoglal munkác rabbiszék na erőv terjesztet cháeszidizmu magyarorszá zsidós közöt Talmudb kabbaláb na jártasságg bí gyakr fordult hoz tudomány kérdésekke F unoká művéb jelent m egy responsum S Slo címme

14570.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp Sala

SZÓCI Sp Salam rab sz Lengyelországb Przem közelé l Ribat község 183 ine 18 Nagybátyján C Elimelech nevelkede 1857- striz hitköz rabb le a é működö 1882- elfogla munká rabbiszé n erő terjeszte cháeszidizm magyarorsz zsidó közö Talmud kabbalá n jártasság b gyak fordul ho tudomán kérdésekk unok művé jelen eg responsu Sl címm

14570

CÍM S

SZEMÉLY S Sal

SZÓC S Sala ra s Lengyelország Prze közel Riba közsé 18 in 1 Nagybátyjá Elimelec nevelked 1857 stri hitkö rab l működ 1882 elfogl munk rabbisz er terjeszt cháeszidiz magyarors zsid köz Talmu kabbal jártassá gya fordu h tudomá kérdések uno műv jele e respons S cím

1457SZEMÉL Sa

SZÓ Sal r Lengyelorszá Prz köze Rib közs 1 i Nagybátyj Elimele nevelke 185 str hitk ra műkö 188 elfog mun rabbis e terjesz cháeszidi magyaror zsi kö Talm kabba jártass gy ford tudom kérdése un mű jel respon cí