14571.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Salamon

SZÓCIKK: "Spira Salamon, rabbi, szül. Homonnán 1865 nov. 20. Rabbi-oklevelét a berlini Hildesheimer- féle intézetben szerezte. Verbász Kulán, Losoncon volt rabbi, 1898 óta a miskolci hitközség rabbija. 1923 júl. 8-án a hitközség és a város társadalma melegen ünnepelte 25 éves lelkészi működésének jubileuma alkalmából. Munkái: Die Eschatologie der Juden nach Talmud und Midras (Berlin, 1889); Egyházi beszédek (Miskolc, 1905)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4571. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14571.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Salamon

SZÓCIKK: Spira Salamon, rabbi, szül. Homonnán 1865 nov. 20. Rabbi-oklevelét a berlini Hildesheimer- féle intézetben szerezte. Verbász Kulán, Losoncon volt rabbi, 1898 óta a miskolci hitközség rabbija. 1923 júl. 8-án a hitközség és a város társadalma melegen ünnepelte 25 éves lelkészi működésének jubileuma alkalmából. Munkái: Die Eschatologie der Juden nach Talmud und Midras Berlin, 1889 ; Egyházi beszédek Miskolc, 1905 .

14571.ht

CÍMSZÓ Spir

SZEMÉLYNÉV Spir Salamo

SZÓCIKK Spir Salamon rabbi szül Homonná 186 nov 20 Rabbi-oklevelé berlin Hildesheimer fél intézetbe szerezte Verbás Kulán Losonco vol rabbi 189 ót miskolc hitközsé rabbija 192 júl 8-á hitközsé é váro társadalm melege ünnepelt 2 éve lelkész működéséne jubileum alkalmából Munkái Di Eschatologi de Jude nac Talmu un Midra Berlin 188 Egyház beszéde Miskolc 190

14571.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Salam

SZÓCIK Spi Salamo rabb szü Homonn 18 no 2 Rabbi-oklevel berli Hildesheime fé intézetb szerezt Verbá Kulá Losonc vo rabb 18 ó miskol hitközs rabbij 19 jú 8- hitközs vár társadal meleg ünnepel év lelkés működésén jubileu alkalmábó Munká D Eschatolog d Jud na Talm u Midr Berli 18 Egyhá beszéd Miskol 19

14571.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp Sala

SZÓCI Sp Salam rab sz Homon 1 n Rabbi-okleve berl Hildesheim f intézet szerez Verb Kul Loson v rab 1 misko hitköz rabbi 1 j 8 hitköz vá társada mele ünnepe é lelké működésé jubile alkalmáb Munk Eschatolo Ju n Tal Mid Berl 1 Egyh beszé Misko 1

14571

CÍM S

SZEMÉLY S Sal

SZÓC S Sala ra s Homo Rabbi-oklev ber Hildeshei intéze szere Ver Ku Loso ra misk hitkö rabb hitkö v társad mel ünnep lelk működés jubil alkalmá Mun Eschatol J Ta Mi Ber Egy besz Misk

1457



SZEMÉL Sa

SZÓ Sal r Hom Rabbi-okle be Hildeshe intéz szer Ve K Los r mis hitk rab hitk társa me ünne lel működé jubi alkalm Mu Eschato T M Be Eg bes Mis