14573.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Áron

SZÓCIKK: "Spitz, 1. Áron Halévi, rabbi, megh. Holicson 1816. 1799-1811-ig; Prosznic község rabbija volt. Innen Trencsénbe és később Holicsra került. Homiletikus magyarázatai vejének, Zwebner (Schag) Ábrahámnak (1. o.) Ohel Avrohom c könyvéhez csatoltan jelentek meg Bész Aharon címmel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4573. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14573.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Áron

SZÓCIKK: Spitz, 1. Áron Halévi, rabbi, megh. Holicson 1816. 1799-1811-ig; Prosznic község rabbija volt. Innen Trencsénbe és később Holicsra került. Homiletikus magyarázatai vejének, Zwebner Schag Ábrahámnak 1. o. Ohel Avrohom c könyvéhez csatoltan jelentek meg Bész Aharon címmel.

14573.ht

CÍMSZÓ Spit

SZEMÉLYNÉV Spit Áro

SZÓCIKK Spitz 1 Áro Halévi rabbi megh Holicso 1816 1799-1811-ig Proszni közsé rabbij volt Inne Trencsénb é későb Holicsr került Homiletiku magyarázata vejének Zwebne Scha Ábrahámna 1 o Ohe Avroho könyvéhe csatolta jelente me Bés Aharo címmel

14573.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Ár

SZÓCIK Spit Ár Halév rabb meg Holics 181 1799-1811-i Proszn közs rabbi vol Inn Trencsén késő Holics kerül Homiletik magyarázat vejéne Zwebn Sch Ábrahámn Oh Avroh könyvéh csatolt jelent m Bé Ahar címme

14573.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp Á

SZÓCI Spi Á Halé rab me Holic 18 1799-1811- Prosz köz rabb vo In Trencsé kés Holic kerü Homileti magyaráza vején Zweb Sc Ábrahám O Avro könyvé csatol jelen B Aha címm

14573

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC Sp Hal ra m Holi 1 1799-1811 Pros kö rab v I Trencs ké Holi ker Homilet magyaráz vejé Zwe S Ábrahá Avr könyv csato jele Ah cím

1457SZEMÉL

SZÓ S Ha r Hol 1799-181 Pro k ra Trenc k Hol ke Homile magyará vej Zw Ábrah Av köny csat jel A cí