14574.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Izsák

SZÓCIKK: Spitz Izsák, rabbi a XVIII. században, szül. Nikolsburgban s 1745-bon Berlinben adte ki Birchasz Jechiel c. müvét, amely a Tóra öt könyvéhez tartalmaz aggadikus fejtegetéseket. Ezenkívül maradt egy müve Biur Jicchok címen (Brünu, 1790). Halála után fia, S. Izrael adta ki a peszachi Haggadához írt magyarázatokat, melyhez S. unokájának, S. Jechiel Micháel hőgyészi rabbinak Peri Éc c. müve van csatolva.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4574. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14574.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Izsák

SZÓCIKK: Spitz Izsák, rabbi a XVIII. században, szül. Nikolsburgban s 1745-bon Berlinben adte ki Birchasz Jechiel c. müvét, amely a Tóra öt könyvéhez tartalmaz aggadikus fejtegetéseket. Ezenkívül maradt egy müve Biur Jicchok címen Brünu, 1790 . Halála után fia, S. Izrael adta ki a peszachi Haggadához írt magyarázatokat, melyhez S. unokájának, S. Jechiel Micháel hőgyészi rabbinak Peri Éc c. müve van csatolva.

14574.ht

CÍMSZÓ Spit

SZEMÉLYNÉV Spit Izsá

SZÓCIKK Spit Izsák rabb XVIII században szül Nikolsburgba 1745-bo Berlinbe adt k Birchas Jechie c müvét amel Tór ö könyvéhe tartalma aggadiku fejtegetéseket Ezenkívü marad eg müv Biu Jiccho címe Brünu 179 Halál utá fia S Izrae adt k peszach Haggadáho ír magyarázatokat melyhe S unokájának S Jechie Micháe hőgyész rabbina Per É c müv va csatolva

14574.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Izs

SZÓCIK Spi Izsá rab XVII századba szü Nikolsburgb 1745-b Berlinb ad Bircha Jechi müvé ame Tó könyvéh tartalm aggadik fejtegetéseke Ezenkív mara e mü Bi Jicch cím Brün 17 Halá ut fi Izra ad peszac Haggadáh í magyarázatoka melyh unokájána Jechi Michá hőgyés rabbin Pe mü v csatolv

14574.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp Iz

SZÓCI Sp Izs ra XVI századb sz Nikolsburg 1745- Berlin a Birch Jech müv am T könyvé tartal aggadi fejtegetések Ezenkí mar m B Jicc cí Brü 1 Hal u f Izr a pesza Haggadá magyarázatok mely unokáján Jech Mich hőgyé rabbi P m csatol

14574

CÍM S

SZEMÉLY S I

SZÓC S Iz r XV század s Nikolsbur 1745 Berli Birc Jec mü a könyv tarta aggad fejtegetése Ezenk ma Jic c Br Ha Iz pesz Haggad magyarázato mel unokájá Jec Mic hőgy rabb csato

1457SZEMÉL

SZÓ I X száza Nikolsbu 174 Berl Bir Je m köny tart agga fejtegetés Ezen m Ji B H I pes Hagga magyarázat me unokáj Je Mi hőg rab csat