14577.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Meir

SZÓCIKK: Spitz Meir, baranyai megyés főrabbi a XVIII. sz.-ban, szül. Nikolsburgban, megh. a század vége felé. 1870-ben jelent meg Koszisz Lamoór c. műve, melyhez Chajesz Gerson akkori nagymartoni, későbbi nikolsburgi országos főrabbi írt ajánlatot. Sénon Hamoór c. műve, amely rituális kérdéseket tárgyal, 1792. Bécsben jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4577. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14577.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Meir

SZÓCIKK: Spitz Meir, baranyai megyés főrabbi a XVIII. sz.-ban, szül. Nikolsburgban, megh. a század vége felé. 1870-ben jelent meg Koszisz Lamoór c. műve, melyhez Chajesz Gerson akkori nagymartoni, későbbi nikolsburgi országos főrabbi írt ajánlatot. Sénon Hamoór c. műve, amely rituális kérdéseket tárgyal, 1792. Bécsben jelent meg.

14577.ht

CÍMSZÓ Spit

SZEMÉLYNÉV Spit Mei

SZÓCIKK Spit Meir baranya megyé főrabb XVIII sz.-ban szül Nikolsburgban megh száza vég felé 1870-be jelen me Koszis Lamoó c műve melyhe Chajes Gerso akkor nagymartoni később nikolsburg országo főrabb ír ajánlatot Séno Hamoó c műve amel rituáli kérdéseke tárgyal 1792 Bécsbe jelen meg

14577.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Me

SZÓCIK Spi Mei barany megy főrab XVII sz.-ba szü Nikolsburgba meg száz vé fel 1870-b jele m Koszi Lamo műv melyh Chaje Gers akko nagymarton későb nikolsbur ország főrab í ajánlato Sén Hamo műv ame rituál kérdések tárgya 179 Bécsb jele me

14577.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp M

SZÓCI Sp Me baran meg főra XVI sz.-b sz Nikolsburgb me szá v fe 1870- jel Kosz Lam mű mely Chaj Ger akk nagymarto késő nikolsbu orszá főra ajánlat Sé Ham mű am rituá kérdése tárgy 17 Bécs jel m

14577

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S M bara me főr XV sz.- s Nikolsburg m sz f 1870 je Kos La m mel Cha Ge ak nagymart kés nikolsb orsz főr ajánla S Ha m a ritu kérdés tárg 1 Béc je

1457SZEMÉL

SZÓ bar m fő X sz. Nikolsbur s 187 j Ko L me Ch G a nagymar ké nikols ors fő ajánl H rit kérdé tár Bé j