14579.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Mózes

SZÓCIKK: Spitz Mózes, rabbi a XIX. sz. elején, szül. Óbudán. Prágában és Nikolsburgban tanult. Veje volt Österreicher Mózes Árje nagykárolyi rabbinak. Tudományos levelezésben állott Kunitz Mózes rabbival, a Háinecaréf szerzőjével. 26 éven át töltötte be Csengeren rabbi tisztségét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4579. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14579.htm

CÍMSZÓ: Spitz

SZEMÉLYNÉV: Spitz Mózes

SZÓCIKK: Spitz Mózes, rabbi a XIX. sz. elején, szül. Óbudán. Prágában és Nikolsburgban tanult. Veje volt Österreicher Mózes Árje nagykárolyi rabbinak. Tudományos levelezésben állott Kunitz Mózes rabbival, a Háinecaréf szerzőjével. 26 éven át töltötte be Csengeren rabbi tisztségét.

14579.ht

CÍMSZÓ Spit

SZEMÉLYNÉV Spit Móze

SZÓCIKK Spit Mózes rabb XIX sz elején szül Óbudán Prágába é Nikolsburgba tanult Vej vol Österreiche Móze Árj nagykároly rabbinak Tudományo levelezésbe állot Kunit Móze rabbival Háinecaré szerzőjével 2 éve á töltött b Csengere rabb tisztségét

14579.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Móz

SZÓCIK Spi Móze rab XI s elejé szü Óbudá Prágáb Nikolsburgb tanul Ve vo Österreich Móz Ár nagykárol rabbina Tudomány levelezésb állo Kuni Móz rabbiva Háinecar szerzőjéve év töltöt Csenger rab tisztségé

14579.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp Mó

SZÓCI Sp Móz ra X elej sz Óbud Prágá Nikolsburg tanu V v Österreic Mó Á nagykáro rabbin Tudomán levelezés áll Kun Mó rabbiv Háineca szerzőjév é töltö Csenge ra tisztség

14579

CÍM S

SZEMÉLY S M

SZÓC S Mó r ele s Óbu Prág Nikolsbur tan Österrei M nagykár rabbi Tudomá levelezé ál Ku M rabbi Háinec szerzőjé tölt Cseng r tisztsé

1457SZEMÉL

SZÓ M el Ób Prá Nikolsbu ta Österre nagyká rabb Tudom levelez á K rabb Háine szerzőj töl Csen tiszts