14580.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Benjamin

SZÓCIKK: Spitzer, 1. Benjamin Salomon, rabbi, szül. 1810 körül, megh. Bécsben 1893 dec. 5. Veje volt Szófer Mózesnek (1. o.) s több mint 40 évig a bécsi Schiffgasseben lévő orthodox hitközség rabbija volt. Türelmetlen ellenfele volt a bécsi nagy hitközségnek, melynek reformjait nem bocsátotta meg. Responsumait, prédikációit és talmudi jegyzeteit veje, Baer-Kohen Joseph adta ki Tikun Selomó címen (1892)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4580. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14580.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Benjamin

SZÓCIKK: Spitzer, 1. Benjamin Salomon, rabbi, szül. 1810 körül, megh. Bécsben 1893 dec. 5. Veje volt Szófer Mózesnek 1. o. s több mint 40 évig a bécsi Schiffgasseben lévő orthodox hitközség rabbija volt. Türelmetlen ellenfele volt a bécsi nagy hitközségnek, melynek reformjait nem bocsátotta meg. Responsumait, prédikációit és talmudi jegyzeteit veje, Baer-Kohen Joseph adta ki Tikun Selomó címen 1892

14580.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Benjami

SZÓCIKK Spitzer 1 Benjami Salomon rabbi szül 181 körül megh Bécsbe 189 dec 5 Vej vol Szófe Mózesne 1 o töb min 4 évi bécs Schiffgassebe lév orthodo hitközsé rabbij volt Türelmetle ellenfel vol bécs nag hitközségnek melyne reformjai ne bocsátott meg Responsumait prédikációi é talmud jegyzetei veje Baer-Kohe Josep adt k Tiku Selom címe 189

14580.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Benjam

SZÓCIK Spitze Benjam Salomo rabb szü 18 körü meg Bécsb 18 de Ve vo Szóf Mózesn tö mi év béc Schiffgasseb lé orthod hitközs rabbi vol Türelmetl ellenfe vo béc na hitközségne melyn reformja n bocsátot me Responsumai prédikáció talmu jegyzete vej Baer-Koh Jose ad Tik Selo cím 18

14580.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Benja

SZÓCI Spitz Benja Salom rab sz 1 kör me Bécs 1 d V v Szó Mózes t m é bé Schiffgasse l ortho hitköz rabb vo Türelmet ellenf v bé n hitközségn mely reformj bocsáto m Responsuma prédikáci talm jegyzet ve Baer-Ko Jos a Ti Sel cí 1

14580

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Benj

SZÓC Spit Benj Salo ra s kö m Béc Sz Móze b Schiffgass orth hitkö rab v Türelme ellen b hitközség mel reform bocsát Responsum prédikác tal jegyze v Baer-K Jo T Se c

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp Ben

SZÓ Spi Ben Sal r k Bé S Móz Schiffgas ort hitk ra Türelm elle hitközsé me refor bocsá Responsu prédiká ta jegyz Baer- J S