14583.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Frederic

SZÓCIKK: Spitzer Frederic(Sámuel), francia műgyűjtő, szül. Pozsonyban 1814., megh. Parisban 1890. Atyja temetőcsősz volt s ő Bécsbe ment, ahol 1848. önként belépett a hadseregbe, amellyel Itáliába került. Visszatérve, megkezdte a műgyűjtést. Egy potom áron vásárolt Dürer-festménnyel megalapította szerencséjét. Londonba, majd Parisba ment és régi fegyverek gyűjtésével kezdett foglalkozni. Évek múlva óriási fegyvergyűjteményét a bécsi Rothschild báró vette meg félmillió frankért. Másnemű gyűjteményéért Gambetta 6 millió frankot ajánlott fel s a megvásárolt gyűjteményből állami muzeumot létesítettek, melynek életfogytiglan való igazgatója S. volt. Gyűjteményének jegyzéke, a Catalogue de la Collection Spitzer (3. vol. 1887), maga is érték 8 bolti ára 1200 fr. volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4583. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14583.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Frederic

SZÓCIKK: Spitzer Frederic Sámuel , francia műgyűjtő, szül. Pozsonyban 1814., megh. Parisban 1890. Atyja temetőcsősz volt s ő Bécsbe ment, ahol 1848. önként belépett a hadseregbe, amellyel Itáliába került. Visszatérve, megkezdte a műgyűjtést. Egy potom áron vásárolt Dürer-festménnyel megalapította szerencséjét. Londonba, majd Parisba ment és régi fegyverek gyűjtésével kezdett foglalkozni. Évek múlva óriási fegyvergyűjteményét a bécsi Rothschild báró vette meg félmillió frankért. Másnemű gyűjteményéért Gambetta 6 millió frankot ajánlott fel s a megvásárolt gyűjteményből állami muzeumot létesítettek, melynek életfogytiglan való igazgatója S. volt. Gyűjteményének jegyzéke, a Catalogue de la Collection Spitzer 3. vol. 1887 , maga is érték 8 bolti ára 1200 fr. volt.

14583.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Frederi

SZÓCIKK Spitze Frederi Sámue franci műgyűjtő szül Pozsonyba 1814. megh Parisba 1890 Atyj temetőcsős vol Bécsb ment aho 1848 önkén belépet hadseregbe amellye Itáliáb került Visszatérve megkezdt műgyűjtést Eg poto áro vásárol Dürer-festménnye megalapított szerencséjét Londonba maj Parisb men é rég fegyvere gyűjtéséve kezdet foglalkozni Éve múlv óriás fegyvergyűjteményé bécs Rothschil bár vett me félmilli frankért Másnem gyűjteményéér Gambett milli franko ajánlot fe megvásárol gyűjteménybő állam muzeumo létesítettek melyne életfogytigla val igazgatój S volt Gyűjteményéne jegyzéke Catalogu d l Collectio Spitze 3 vol 188 mag i érté bolt ár 120 fr volt

14583.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Freder

SZÓCIK Spitz Freder Sámu franc műgyűjt szü Pozsonyb 1814 meg Parisb 189 Aty temetőcső vo Bécs men ah 184 önké belépe hadseregb amelly Itáliá kerül Visszatérv megkezd műgyűjtés E pot ár vásáro Dürer-festménny megalapítot szerencséjé Londonb ma Paris me ré fegyver gyűjtésév kezde foglalkozn Év múl óriá fegyvergyűjtemény béc Rothschi bá vet m félmill frankér Másne gyűjteményéé Gambet mill frank ajánlo f megvásáro gyűjteményb álla muzeum létesítette melyn életfogytigl va igazgató vol Gyűjteményén jegyzék Catalog Collecti Spitz vo 18 ma ért bol á 12 f vol

14583.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Frede

SZÓCI Spit Frede Sám fran műgyűj sz Pozsony 181 me Paris 18 At temetőcs v Béc me a 18 önk belép hadsereg amell Itáli kerü Visszatér megkez műgyűjté po á vásár Dürer-festménn megalapíto szerencséj London m Pari m r fegyve gyűjtésé kezd foglalkoz É mú óri fegyvergyűjtemén bé Rothsch b ve félmil franké Másn gyűjteményé Gambe mil fran ajánl megvásár gyűjtemény áll muzeu létesített mely életfogytig v igazgat vo Gyűjteményé jegyzé Catalo Collect Spit v 1 m ér bo 1 vo

14583

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Fred

SZÓC Spi Fred Sá fra műgyű s Pozson 18 m Pari 1 A temetőc Bé m 1 ön belé hadsere amel Itál ker Visszaté megke műgyűjt p vásá Dürer-festmén megalapít szerencsé Londo Par fegyv gyűjtés kez foglalko m ór fegyvergyűjtemé b Rothsc v félmi frank Más gyűjtemény Gamb mi fra aján megvásá gyűjtemén ál muze létesítet mel életfogyti igazga v Gyűjtemény jegyz Catal Collec Spi é b v

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp Fre

SZÓ Sp Fre S fr műgy Pozso 1 Par temető B ö bel hadser ame Itá ke Visszat megk műgyűj vás Dürer-festmé megalapí szerencs Lond Pa fegy gyűjté ke foglalk ó fegyvergyűjtem Roths félm fran Má gyűjtemén Gam m fr ajá megvás gyűjtemé á muz létesíte me életfogyt igazg Gyűjtemén jegy Cata Colle Sp