14584.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Henrik

SZÓCIKK: Spitzer Henrik, orvos, író, szül. Keszthelyen 1840., megh. a 90-es években. A budapesti egyetemen tanult és 1864. lett orvos. Sokáig élt Törökországban, ahol az orosz-törökháborúidejón törzsorvosi minőségben szolgált. Később Nagyváradon volt kórházi főorvos, majd a biharmegyei Nagyherekibe vonult vissza. Élénk és tartalmas visszaemlékezést írt Törökországi élményeim címmel (2 köt. 1879).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4584. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14584.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Henrik

SZÓCIKK: Spitzer Henrik, orvos, író, szül. Keszthelyen 1840., megh. a 90-es években. A budapesti egyetemen tanult és 1864. lett orvos. Sokáig élt Törökországban, ahol az orosz-törökháborúidejón törzsorvosi minőségben szolgált. Később Nagyváradon volt kórházi főorvos, majd a biharmegyei Nagyherekibe vonult vissza. Élénk és tartalmas visszaemlékezést írt Törökországi élményeim címmel 2 köt. 1879 .

14584.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Henri

SZÓCIKK Spitze Henrik orvos író szül Keszthelye 1840. megh 90-e években budapest egyeteme tanul é 1864 let orvos Sokái él Törökországban aho a orosz-törökháborúidejó törzsorvos minőségbe szolgált Későb Nagyvárado vol kórház főorvos maj biharmegye Nagyherekib vonul vissza Élén é tartalma visszaemlékezés ír Törökország élményei címme köt 187

14584.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Henr

SZÓCIK Spitz Henri orvo ír szü Keszthely 1840 meg 90- évekbe budapes egyetem tanu 186 le orvo Soká é Törökországba ah orosz-törökháborúidej törzsorvo minőségb szolgál Késő Nagyvárad vo kórhá főorvo ma biharmegy Nagyhereki vonu vissz Élé tartalm visszaemlékezé í Törökorszá élménye címm kö 18

14584.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Hen

SZÓCI Spit Henr orv í sz Keszthel 184 me 90 évekb budape egyete tan 18 l orv Sok Törökországb a orosz-törökháborúide törzsorv minőség szolgá Kés Nagyvára v kórh főorv m biharmeg Nagyherek von viss Él tartal visszaemlékez Törökorsz élmény cím k 1

14584

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi He

SZÓC Spi Hen or s Keszthe 18 m 9 évek budap egyet ta 1 or So Törökország orosz-törökháborúid törzsor minősé szolg Ké Nagyvár kór főor biharme Nagyhere vo vis É tarta visszaemléke Törökors élmén cí

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp H

SZÓ Sp He o Keszth 1 éve buda egye t o S Törökorszá orosz-törökháborúi törzso minős szol K Nagyvá kó főo biharm Nagyher v vi tart visszaemlék Törökor élmé c