14585.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Ignác

SZÓCIKK: Spitzer Ignác, filantróp, szül. 1840., megh. Aradon 1909. Előbb Aradon, azután Bécsben tanult, majd Aradra való visszatérése után atyja üzletébe lépett. Végrendeletileg 2.000,000 K-t hagyott jótékony- és kultúrcólokra. Aradon utcát neveztek el róla.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4585. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14585.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Ignác

SZÓCIKK: Spitzer Ignác, filantróp, szül. 1840., megh. Aradon 1909. Előbb Aradon, azután Bécsben tanult, majd Aradra való visszatérése után atyja üzletébe lépett. Végrendeletileg 2.000,000 K-t hagyott jótékony- és kultúrcólokra. Aradon utcát neveztek el róla.

14585.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Igná

SZÓCIKK Spitze Ignác filantróp szül 1840. megh Arado 1909 Előb Aradon azutá Bécsbe tanult maj Aradr val visszatérés utá atyj üzletéb lépett Végrendeletile 2.000,00 K- hagyot jótékony é kultúrcólokra Arado utcá nevezte e róla

14585.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Ign

SZÓCIK Spitz Igná filantró szü 1840 meg Arad 190 Elő Arado azut Bécsb tanul ma Arad va visszatéré ut aty üzleté lépet Végrendeletil 2.000,0 K hagyo jótékon kultúrcólokr Arad utc nevezt ról

14585.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Ig

SZÓCI Spit Ign filantr sz 184 me Ara 19 El Arad azu Bécs tanu m Ara v visszatér u at üzlet lépe Végrendeleti 2.000, hagy jótéko kultúrcólok Ara ut nevez ró

14585

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi I

SZÓC Spi Ig filant s 18 m Ar 1 E Ara az Béc tan Ar visszaté a üzle lép Végrendelet 2.000 hag jóték kultúrcólo Ar u neve r

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp

SZÓ Sp I filan 1 A Ar a Bé ta A visszat üzl lé Végrendele 2.00 ha jóté kultúrcól A nev