14586.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer József

SZÓCIKK: Spitzer József, ügyvéd, szül. Szentkereszten 1883 dec. 14. Iskoláit Kassán és Iglón végezte. Megalapította a Melissza cukorkagyárat Kolozsvárott és a Tüzifaforgalmi részvénytársaságot. Szerkesztette néhány évig a Kolozsvári Friss Újság c. napilapot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4586. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14586.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer József

SZÓCIKK: Spitzer József, ügyvéd, szül. Szentkereszten 1883 dec. 14. Iskoláit Kassán és Iglón végezte. Megalapította a Melissza cukorkagyárat Kolozsvárott és a Tüzifaforgalmi részvénytársaságot. Szerkesztette néhány évig a Kolozsvári Friss Újság c. napilapot.

14586.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Józse

SZÓCIKK Spitze József ügyvéd szül Szentkereszte 188 dec 14 Iskolái Kassá é Igló végezte Megalapított Melissz cukorkagyára Kolozsvárot é Tüzifaforgalm részvénytársaságot Szerkesztett néhán évi Kolozsvár Fris Újsá c napilapot

14586.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Józs

SZÓCIK Spitz Józse ügyvé szü Szentkereszt 18 de 1 Iskolá Kass Igl végezt Megalapítot Meliss cukorkagyár Kolozsváro Tüzifaforgal részvénytársaságo Szerkesztet néhá év Kolozsvá Fri Újs napilapo

14586.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Józ

SZÓCI Spit Józs ügyv sz Szentkeresz 1 d Iskol Kas Ig végez Megalapíto Melis cukorkagyá Kolozsvár Tüzifaforga részvénytársaság Szerkeszte néh é Kolozsv Fr Új napilap

14586

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Jó

SZÓC Spi Józ ügy s Szentkeres Isko Ka I vége Megalapít Meli cukorkagy Kolozsvá Tüzifaforg részvénytársasá Szerkeszt né Kolozs F Ú napila

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp J

SZÓ Sp Jó üg Szentkere Isk K vég Megalapí Mel cukorkag Kolozsv Tüzifafor részvénytársas Szerkesz n Koloz napil