14588.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Sámuel

SZÓCIKK: "Spitzer Sámuel, rabbi és kultúrtörténész, szül. Keszthelyen 1839., megh. Eszéken 1896. Atyja, aki Keszthelyen volt rabbi, Jom-Tob Lipman Heller családjából származott. S. Prágában ta­nult 8 1856-tól Eszéken volt főrabbi. Müvei: írta: Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, Griechen und Römer (1869); Die jüdische Ehe (1869); Die jüdische Gemeindeord-nung (1873); Das Mahl bei den alten Völkern (1878): Urheimisch in slavischen Lándern(1880); Das Jubilaum in wörtlicher und historischer BeleucMung (1882); Das Blutgespenst aufseine vahre Quelle zurückgeführt (1883); Das reiigiöse Bedenken o. Kann man d. Eid vor einem Andersglaubigen ablegen ? (1883); Über Baden und Báder bei den Alten (1883); Die Uhr bei den Alten (1885); Über Sitté und Sitten der alten Völker (1886); Der Brief bei den alten Völkern (1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4588. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14588.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Sámuel

SZÓCIKK: Spitzer Sámuel, rabbi és kultúrtörténész, szül. Keszthelyen 1839., megh. Eszéken 1896. Atyja, aki Keszthelyen volt rabbi, Jom-Tob Lipman Heller családjából származott. S. Prágában ta­nult 8 1856-tól Eszéken volt főrabbi. Müvei: írta: Das Heer- und Wehrgesetz der alten Israeliten, Griechen und Römer 1869 ; Die jüdische Ehe 1869 ; Die jüdische Gemeindeord-nung 1873 ; Das Mahl bei den alten Völkern 1878 : Urheimisch in slavischen Lándern 1880 ; Das Jubilaum in wörtlicher und historischer BeleucMung 1882 ; Das Blutgespenst aufseine vahre Quelle zurückgeführt 1883 ; Das reiigiöse Bedenken o. Kann man d. Eid vor einem Andersglaubigen ablegen ? 1883 ; Über Baden und Báder bei den Alten 1883 ; Die Uhr bei den Alten 1885 ; Über Sitté und Sitten der alten Völker 1886 ; Der Brief bei den alten Völkern 1893 .

14588.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Sámue

SZÓCIKK Spitze Sámuel rabb é kultúrtörténész szül Keszthelye 1839. megh Eszéke 1896 Atyja ak Keszthelye vol rabbi Jom-To Lipma Helle családjábó származott S Prágába ta­nul 1856-tó Eszéke vol főrabbi Müvei írta Da Heer un Wehrgeset de alte Israeliten Grieche un Röme 186 Di jüdisch Eh 186 Di jüdisch Gemeindeord-nun 187 Da Mah be de alte Völker 187 Urheimisc i slavische Lánder 188 Da Jubilau i wörtliche un historische BeleucMun 188 Da Blutgespens aufsein vahr Quell zurückgeführ 188 Da reiigiös Bedenke o Kan ma d Ei vo eine Andersglaubige ablege 188 Übe Bade un Báde be de Alte 188 Di Uh be de Alte 188 Übe Sitt un Sitte de alte Völke 188 De Brie be de alte Völker 189

14588.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Sámu

SZÓCIK Spitz Sámue rab kultúrtörténés szü Keszthely 1839 meg Eszék 189 Atyj a Keszthely vo rabb Jom-T Lipm Hell családjáb származot Prágáb ta­nu 1856-t Eszék vo főrabb Müve írt D Hee u Wehrgese d alt Israelite Griech u Röm 18 D jüdisc E 18 D jüdisc Gemeindeord-nu 18 D Ma b d alt Völke 18 Urheimis slavisch Lánde 18 D Jubila wörtlich u historisch BeleucMu 18 D Blutgespen aufsei vah Quel zurückgefüh 18 D reiigiö Bedenk Ka m E v ein Andersglaubig ableg 18 Üb Bad u Bád b d Alt 18 D U b d Alt 18 Üb Sit u Sitt d alt Völk 18 D Bri b d alt Völke 18

14588.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Sám

SZÓCI Spit Sámu ra kultúrtörténé sz Keszthel 183 me Eszé 18 Aty Keszthel v rab Jom- Lip Hel családjá származo Prágá ta­n 1856- Eszé v főrab Müv ír He Wehrges al Israelit Griec Rö 1 jüdis 1 jüdis Gemeindeord-n 1 M al Völk 1 Urheimi slavisc Lánd 1 Jubil wörtlic historisc BeleucM 1 Blutgespe aufse va Que zurückgefü 1 reiigi Beden K ei Andersglaubi able 1 Ü Ba Bá Al 1 Al 1 Ü Si Sit al Völ 1 Br al Völk 1

14588

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Sá

SZÓC Spi Sám r kultúrtörtén s Keszthe 18 m Esz 1 At Keszthe ra Jom Li He családj származ Prág ta­ 1856 Esz főra Mü í H Wehrge a Israeli Grie R jüdi jüdi Gemeindeord- a Völ Urheim slavis Lán Jubi wörtli historis Beleuc Blutgesp aufs v Qu zurückgef reiig Bede e Andersglaub abl B B A A S Si a Vö B a Völ

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp S

SZÓ Sp Sá kultúrtörté Keszth 1 Es A Keszth r Jo L H család szárma Prá t 185 Es főr M Wehrg Israel Gri jüd jüd Gemeindeord Vö Urhei slavi Lá Jub wörtl histori Beleu Blutges auf Q zurückge reii Bed Andersglau ab S V Vö