14594.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Artur

SZÓCIKK: Stein, 1. Artúr, ügyvéd, S. Miksa (1. o.) főrabbi fia szül. Törökszentmiklóson 1889. Jogi tanulmányokat végzett és ügyvédi gyakorlatot folytat Budapesten. 1912 óta szerkesztője a Hagyomány c. zsidó felekezeti hetilapnak (l.o.). Nemzetiség és felekezet c. tanulmánya megjelent 1921.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4594. címszó a lexikon => 805. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14594.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Artur

SZÓCIKK: Stein, 1. Artúr, ügyvéd, S. Miksa 1. o. főrabbi fia szül. Törökszentmiklóson 1889. Jogi tanulmányokat végzett és ügyvédi gyakorlatot folytat Budapesten. 1912 óta szerkesztője a Hagyomány c. zsidó felekezeti hetilapnak l.o. . Nemzetiség és felekezet c. tanulmánya megjelent 1921.

14594.ht

CÍMSZÓ Stei

SZEMÉLYNÉV Stei Artu

SZÓCIKK Stein 1 Artúr ügyvéd S Miks 1 o főrabb fi szül Törökszentmiklóso 1889 Jog tanulmányoka végzet é ügyvéd gyakorlato folyta Budapesten 191 ót szerkesztőj Hagyomán c zsid felekezet hetilapna l.o Nemzetisé é felekeze c tanulmány megjelen 1921

14594.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Art

SZÓCIK Stei Artú ügyvé Mik főrab f szü Törökszentmiklós 188 Jo tanulmányok végze ügyvé gyakorlat folyt Budapeste 19 ó szerkesztő Hagyomá zsi felekeze hetilapn l. Nemzetis felekez tanulmán megjele 192

14594.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Ar

SZÓCI Ste Art ügyv Mi főra sz Törökszentmikló 18 J tanulmányo végz ügyv gyakorla foly Budapest 1 szerkeszt Hagyom zs felekez hetilap l Nemzeti feleke tanulmá megjel 19

14594

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC St Ar ügy M főr s Törökszentmikl 1 tanulmány vég ügy gyakorl fol Budapes szerkesz Hagyo z feleke hetila Nemzet felek tanulm megje 1

1459SZEMÉL

SZÓ S A üg fő Törökszentmik tanulmán vé üg gyakor fo Budape szerkes Hagy felek hetil Nemze fele tanul megj